TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Zasady przyznawania otwartego dostępu
InfoRail.pl - Opublikowano: 19.06.2017 10:48:24
Zasady przyznawania otwartego dostępu

Prezes UTK, wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego badania, na wniosek podmiotu uprawnionego złożony w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Prezes UTK, wydaje decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego badania, na wniosek podmiotu uprawnionego złożony w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, określi że proponowane nowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych albo gdy żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania – poinformował Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w MIB. Dotychczas, na podstawie nowych zasad, Prezes UTK wydał 20 pozytywnych decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej dla przewoźnika kolejowego PKP Intercity na rozkład jazdy 2017/2018.

Przed nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym, tj. przed 30 grudnia 2016 r. decyzja w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie krajowej każdorazowo poprzedzona była analizą wpływu przyznania otwartego dostępu na warunki ekonomiczne usług świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych na tej samej linii. Podczas analizy Prezes UTK brał pod uwagę zarówno potencjalne korzyści dla pasażerów wynikające z rozwoju konkurencji na polskim rynku kolei, w tym m.in. zwiększenie liczby dostępnych połączeń, atrakcyjność oferty dla osób, które dotychczas nie korzystały z transportu kolejowego, skomunikowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie lub obszarów z niezadowalającą ofertą przewozową, jak i ryzyka związane z potrzebami pasażerów korzystających z już dostępnych pociągów oraz natężeniem ruchu na linii kolejowej. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzone zostało, że proponowana przez wnioskodawcę oferta nastawiona jest na przejęcie pasażerów pociągów służby publicznej na tej samej linii i nie wniesie "wartości dodanej" do przewozów kolejowych na danej linii, a doprowadzi do spadku przychodów operatora, co skutkowałoby koniecznością ograniczenia jednolitej i spójnej oferty przewozów służby publicznej, wydawana była decyzja odmowna co do przyznania otwartego dostępu.

W przypadku wniosków, dla których analiza wykazała, że oferta stanowić będzie uzupełnienie przewozów służby publicznej i przyniesie korzyści w rozwoju rynku kolejowych przewozów pasażerskich, przewoźnikowi została wydana decyzja pozytywna przyznająca otwarty dostęp na trasie krajowej. Dotyczyło to m.in. połączeń przewoźnika kolejowego:

"Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. dla pociągów "Dragon" (kursującego na trasie Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia) i "Słoneczny" (kursującego na trasie Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia);

Arriva RP sp. z o.o. dla połączeń w relacjach:

- Bydgoszcz Głowna – Hel – Bydgoszcz Główna oraz Władysławowo – Hel – Władysławowo,

oraz na przyszłe rozkłady jazdy:

- Wrocław Główny – Szczecin Niebuszewo – Wrocław Główny (przez Zieloną Górę),

- Wejherowo – Kielce Białogon – Wejherowo,

- Wejherowo – Chełm – Wejherowo,

- Łódź Fabryczna – Chełm – Łódź Fabryczna.

Prezes UTK posiada także kompetencje w zakresie wydawania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie międzynarodowej. Przed wydaniem decyzji Prezes UTK bada cel główny nowych przewozów i równowagę ekonomiczną. W pierwszym przypadku chodzi o sprawdzenie czy przewoźnik rzeczywiście chce świadczyć usługi przewozu pasażerów między stacjami w różnych krajach członkowskich. Prezes UTK bada ten cel na wniosek m.in. organu, który podpisał umowę o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym (np. ministra właściwego ds. transportu) lub przedsiębiorstwa kolejowego, które wykonuje usługi na trasach, na których świadczone mają być nowe usługi. Jeśli głównym celem jest przewóz na terenie Polski, wniosek zostanie przekwalifikowany na wniosek o krajowy przewóz pasażerów.

Jeśli natomiast głównym celem jest przewóz międzynarodowy to Prezes UTK bada na wniosek uprawnionego podmiotu "równowagę ekonomiczną" umów o świadczenie usług publicznych. W tym przypadku uprawniony do złożenia wniosku jest m.in. zarządca infrastruktury oraz organizator publicznego transportu zbiorowego, który posiada podpisaną umowę o świadczenie usług publicznych, obejmującą stację początkowa i stację końcową nowej usługi. Równowaga ekonomiczna umowy może być zagrożona, jeśli nowa usługa ma znaczący negatywny wpływ na rentowność usług świadczonych w ramach umowy o świadczenie usług publicznych lub koszty netto przyznania tej umowy.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
UTK
PKP Intercity
Arriva
Koleje Mazowieckie