TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Z Warszawy do Radomia przez Idzikowice, ale bilet jak przez Warkę
InfoRail.pl - Opublikowano: 11.02.2019 18:27:06
Z Warszawy do Radomia przez Idzikowice, ale bilet jak przez Warkę (foto: PKP PLK)

PKP Intercity poinformowały o wprowadzeniu zmian zasad ustalania opłat za przejazd pociągami pospiesznymi Twoje Linie Kolejowe (TLK) oraz InterCity (IC) w relacjach obejmujących odcinek Warszawa-Radom (w obu kierunkach).

PKP Intercity poinformowały o wprowadzeniu zmian zasad ustalania opłat za przejazd pociągami pospiesznymi Twoje Linie Kolejowe (TLK) oraz InterCity (IC) w relacjach obejmujących odcinek Warszawa-Radom (w obu kierunkach).

Pociągi będą jeździły przez Idzikowice. Ale pasażerowie za bilety zapłacą tak, jakby jechali przez Warkę.

I tak przy przejazdach w wagonach klasy 1 i 2 bezpośrednimi pociągami:

1) IC 3526/5326 relacji Olsztyn Gł. – Kraków Gł. – Olsztyn Gł.,

2) IC 3520/5320 relacji Olsztyn Gł. – Kraków Gł. – Olsztyn Gł.,

3) IC 3522/5322 relacji Olsztyn Gł. – Kraków Gł. – Olsztyn Gł.,

4) IC 3524/5324 relacji Olsztyn Gł. – Kraków Gł. – Olsztyn Gł.

kursującymi drogą przez Idzikowice (zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy pociągów), odległość taryfowa przewozu na ww. odcinku, ustalana będzie drogą krótszą, tj. przez stację Warka.

Powyższy tryb, stosowany będzie przy odprawie na podstawie biletów: jednorazowych, abonamentowych oraz okresowych odcinkowych (np. tygodniowych lub miesięcznych imiennych).

Zmiana ta, jak podkreślają PKP Intercity, jest odstępstwem od ogólnych zasad ustalania opłat za przejazdy pociągami TLK i IC, ustalonymi w Taryfie przewozowej Spółki i w wybranych przypadkach spowoduje obniżenie ceny biletu.

Wobec powyższego osoby, które nabyły bilety w relacjach zawierających odcinek Warszawa - Radom (lub odwrotnie) na przejazd(-y) ww. pociągami TLK, IC drogą przez Idzikowice (zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy pociągów) są uprawnione do otrzymania zwrotu różnicy należności między ceną posiadanego biletu i ceną takiego samego biletu na analogiczny przejazd, ale wydanego drogą przez Warkę.

W przypadku:

1) biletów jednorazowych - zwrot nadpłaconych należności następuje po odbytym przejeździe w kasie biletowej,

2) biletów abonamentowych oraz okresowych odcinkowych - o zwrot nadpłaconych należności należy wystąpić z wnioskiem na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę "PKP Intercity" (RPO-IC), odpowiednio po wykorzystaniu lub zakończeniu terminu ważności biletu z zastrzeżeniem pkt 2 (poniżej).

2. W przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem:

1) Serwisu e-IC - o zwrot nadpłaconych należności należy wystąpić z wnioskiem na zasadach określonych w Regulaminie internetowej sprzedaży "PKP Intercity" (Regulamin e-IC);

2) Serwisu Bilkom2 oraz aplikacji mobilnej BILKOM2 - o zwrot nadpłaconych należności należy wystąpić z wnioskiem na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży biletów Bilkom2 - "PKP Intercity" S.A. (Regulamin Bilkom2 – IC);

3) aplikacji mobilnych SkyCash oraz IC Navigator - o zwrot nadpłaconych należności należy wystąpić z wnioskiem na zasadach określonych w Regulaminie usługi "Bilet przez aplikację mobilną" w "PKP Intercity" Spółka Akcyjna.

Zwrot nadpłaconych należności dokonywany będzie bez potrącania odstępnego.

Jak podają PKP Intercity zasady, o których mowa powyżej obowiązują do odwołania.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
Warszawa
Radom
Warka
Idzikowice
bilet
infrastruktura