TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wreszcie jest szansa na naprawę powypadkowego ED250-002
InfoRail.pl - Opublikowano: 22.01.2018 10:12:34
Wreszcie jest szansa na naprawę powypadkowego ED250-002 (foto: PAP)

Z informacji przedstawionych przez Andrzeja Bittela wynika, że jest szansa na naprawę i powrót do ruchu rozbitego w Ozimku pod Opolem składu ED250-002.

Z informacji przedstawionych przez Andrzeja Bittela wynika, że jest szansa na naprawę i powrót do ruchu rozbitego w Ozimku pod Opolem składu ED250-002.

PKP Intercity poinformowały, że po zdarzeniu z dnia 7 kwietnia 2017 r. zostały wykonane oględziny pojazdu mające na celu wstępne określenie uszkodzeń pojazdu w skutek kolizji. W trakcie tych czynności sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy z wykazem uszkodzeń. Aktualnie pojazd znajduję się w dyspozycji ALSTOM-u na potrzeby realizacji naprawy.

W dniu 22 listopada 2017 roku PKP Intercity otrzymało od producenta projekt oferty na naprawę pojazdu. Przedstawiony przez tę firmę zakres naprawy odnosi się do uszkodzonego pudła członu G oraz uszkodzonych wózków MB2 i MB3. Spółka oczekiwała również na przygotowywaną przez ALSTOM ofertę w zakresie naprawy członu F.

Przewoźnik zwrócił uwagę, że proces wyznaczenia technologii naprawy i przedstawienia oferty trwa pół roku, niemniej w przypadku tak poważnych uszkodzeń nie jest to czas wyjątkowo długi. W przypadku zniszczeń o podobnej skali (wypadek pojazdu Pendolino przewoźnika České dráhy w m. Studénka) czas od zdarzenia do wysłania pojazdu do naprawy wyniósł ponad rok. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż wykonawca naprawy musi przeprowadzić szczegółowe analizy proponowanych metod naprawczych uwzględniając fakt, że na koniec bierze pełną odpowiedzialność za skład przywrócony do ruchu z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

Odnosząc się natomiast do informacji w zakresie demontażu części z pojazdu ED250-002 PKP Intercity SA poinformowały, że po zdarzeniu zostały wykonane oględziny pojazdu mające na celu wstępne określenie uszkodzeń pojazdu wskutek kolizji. W trakcie tych czynności został sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy z wykazem uszkodzeń. Wszelkie ewentualne braki części niewynikające z przyczyn wypadkowych zostaną wyegzekwowane od ALSTOM-u niezależnie od postępowania szkody wobec ubezpieczyciela, gdyż pojazd znajduje się obecnie w dyspozycji tej firmy za protokołem przekazania do naprawy.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Alstom
PKP Intercity
ED250