TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wreszcie jest przetarg na odcinek Chabówka ? Zakopane!
InfoRail.pl - Opublikowano: 19.04.2017 09:26:24 4 komentarze
Wreszcie jest przetarg na odcinek Chabówka ? Zakopane!

Można powiedzieć nareszcie. PKP PLK ogłosiły przetarg na wykonanie prac na odcinku Chabówka ? Zakopane wraz z budową łącznicy.

Zamówienie obejmuje dwa zadania:

zadanie nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz

zadanie nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka ? Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane".

Szacunkowa wartość zamówienia to 485 497 157.60 PLN netto.

Prace będą prowadzone w systemie "projekt i budowa". Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych prawem, w tym między innymi wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

3) Przeprowadzenie oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Na wykonanie prac będzie 55 miesięcy.

Kryteria wyboru stanowią:

1. Całkowita cena brutto ? waga: 60%

2. Termin realizacji - waga 20%

3. Doświadczenie personelu - waga 20 %.

Oferty można składać do 2 czerwca 2017 roku.Sprawdź też:
PKP PLK
Zakopane
Chabówka
 • Meekohl – 19.04.2017

  55 miesięcy?! Ponad 4 lata na jedną łącznicę i któtki odcinek jednotorowej linii?

 • Mikey – 19.04.2017

  @meekohl
  wykonanie:
  1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

  Ten etap zajmuje bardzo dużo czasu, czasem więcej niż sama budowa, termin 55 m-cy nie jest jak dla mnie długi

 • Baron – 19.04.2017

  Jak na plk to jest rekordowo szybko! Pewnie będzie opóźnienie.

 • Rafel – 19.04.2017

  Najpierw to trzeba znaleźć wykonawce

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.