TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wielkopolska zmodernizuje swoje Elfy
InfoRail.pl - Opublikowano: 09.08.2017 09:35:00 5 komentarzy
Wielkopolska zmodernizuje swoje Elfy

Województwo Wielkopolskie ogłosiło przetarg na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76.

Województwo Wielkopolskie ogłosiło przetarg na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76.

Prace zostaną wykonane w jednostkach EN76-026, EN76-027, EN76-028, EN76-029, EN76-030, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego wraz z:

1) udzieleniem gwarancji na pojazdy,

2) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej,

3) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

Zamawiający wymaga, aby czynności P4 i prace modernizacyjne zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania ezt EN76 nr DSU 22WE 0130-1 użytkownika: Koleje Wielkopolskie. Zamawiający przewiduje także udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnej usługi dla pięciu kolejnych pojazdów serii EN76 – szacunkowa wartość wynosi 16 250 000 PLN netto, tj. 3 892 308,80 EUR. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia to 32 500 000.00 PLN netto.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oprócz zakresu przewidzianego w DSU wykonał w każdym ezt w ramach P4 następujące czynności:

1) wymiana wszystkich tarcz hamulcowych na tarcze dzielone;

2) gruntowny przegląd sieci LAN i routerów brzegowych w warstwie sprzętowej i programowej z uwzględnieniem redundacji wraz z:

a) wymianą uszkodzonych urządzeń,

b) doposażeniem w moduł translacji i transmisji sygnałów CAN po LAN oraz wystawieniem ramek do serwera bazodanowego Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,

c) przekazaniem pełnej dokumentacji sieci z poświadczeniami dostępowymi do urządzeń ją tworzących (przełączniki, routery) i podłączonych oraz raportu z dokonanego przeglądu,

d) przekazaniem dokumentacji dot. transmitowanych informacji;

3) wykonanie badań dozorowych zbiorników powietrza przez Transportowy Dozór Techniczny w następującym zakresie:

a) badanie wewnętrzne, b) badanie zewnętrzne,

c) próba szczelności;

4) naprawa automatów biletowych w następ. , zespołów, podzzakresie:

a) wymiana: wyróżniacza monet, smarthoppera, zasilacza, akumulatora zasilania awaryjnego i komputera tj. jednostki centralnej (nowy komputer musi posiadać gniazdo USB z możliwością zabezpieczenia wtyczek przed wypadnięciem),

b) wymiana oprogramowania na korzystające z modułu cenowego Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., dające możliwość edycji, włączania i wyłączania ofert, zniżek, listy Związku Pracodawców Kolejowych (nowe oprogramowanie nie może posiadać mniejszej funkcjonalności niż obecne);

Zakres prac modernizacyjnych dla każdego pojazdu:

1) modernizacja systemu informacji pasażerskiej;

2) modernizacja systemu monitoringu;

3) montaż rolet okiennych w przedziałach pasażerskich;

4) wydzielenie miejsca dla obsługi pokładowej pociągu;

5) montaż odświeżaczy powietrza w przedziałach pasażerskich;

6) modernizacja szaf międzyczłonowych;

7) modernizacja układu elektrycznego;

8) modernizacja systemów w kabinie maszynisty;

9) modernizacja kabin WC;

10) modernizacja podzespołów zewnętrznych;

11) modernizacja systemów trakcji wielokrotnej.

Kryteria wyboru ofert, które można składać do 20 września 2017 roku, to:

Długość okresu gwarancji na cały pojazd - Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %.

Na wykonanie powyższych prac wykonawca będzie miał 150 dni. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) co najmniej trzy naprawy okresowe na poziomie utrzymania P4 i/lub P5 elektrycznego zespołu trakcyjnego z napędem asynchronicznym o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto każda.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Wielkopolskie
EN76
ELf
 • d – 09.08.2017

  To są z punktu widzenia pasażera pierdoły. Sens by miało wydłużnie o 1 człon, dodanie wifi, dodanie gniazd usb do ładowania.

 • gutek – 09.08.2017

  Modernizacja 4 letnich Elfów-EN57 czekały na modernizacje do poziomu AL ponad 40lat

 • yeti – 09.08.2017

  montaż odświeżaczy powietrza w przedziałach pasażerskich fajna rzecz. Ktoś wie o co dokładnie chodzi?

 • Wwe – 09.08.2017

  Chodzi o to żeby pachniało.

 • Brodziak – 11.08.2017

  Modernizacja to przesadzone słowo, ot zwykłe P4.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!