TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wielkopolska zmodernizuje dwa EN57AKW
InfoRail.pl - Opublikowano: 17.08.2018 10:59:56
Wielkopolska zmodernizuje dwa EN57AKW

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poszukuje wykonawcy czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AKW-1062 i EN57AKW-1502.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poszukuje wykonawcy czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AKW-1062 i EN57AKW-1502.

Zamówienie obejmuj ponadto:

— udzielenie gwarancji na pojazdy, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną,

— opracowanie i przekazaniem dokumentacji technicznej,

— udzielenie licencji na dokumentacje techniczną i oprogramowanie.

EN57AKW to elektryczny zespół trakcyjny EN57 z napędem asynchronicznym, zmodernizowany według dokumentacji technicznej nr NS/EN57/900/2002/11, posiadający świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nr T/2014/0012.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnej usługi dla jednego pojazdu – szacunkowa wartość wynosi 2 000 000 PLN netto.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca oprócz zakresu przewidzianego w DSU wykonał w każdym ezt w ramach P4 następujące czynności:

1) malowanie całego pudła zgodnie z dotychczasową kolorystyką i schematem;

2) naniesienie powłoki lakierniczej "antygraffiti" na całym pudle;

3) wymiana herbów Województwa Wielkopolskiego wraz z napisem "Województwo Wielkopolskie" oraz logo Użytkownika i Poznańskiej Kolei Metropolitalnej;

4) naprawa automatów biletowych (2 sztuki/pojazd) w następującym zakresie:

a) wymiana: wyróżniacza monet, wyróżniacza banknotów, smarthoppera, zasilacza, akumulatora zasilania awaryjnego i komputera tj. jednostki centralnej (nowy komputer musi posiadać gniazdo USB z możliwością zabezpieczenia wtyczek przed wypadnięciem),

b) wymiana oprogramowania na korzystające z modułu cenowego Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., dające możliwość edycji, włączania i wyłączania ofert, zniżek, listy Związku Pracodawców Kolejowych (nowe oprogramowanie nie może posiadać mniejszej funkcjonalności niż obecne);

c) doprowadzenie do każdego automatu dodatkowego przewodu sieci LAN zakończonego wtykiem RJ45.

Dla układów napędowych (silnik trakcyjny + przekładnia osiowa) zamawiający wymaga:

1) wykonania przeglądu i w razie potrzeby naprawy przekładni osiowych, umożliwiającego eksploatację pojazdów do kolejnej naprawy okresowej (nie wymaga się obligatoryjnego wykonania czynności określonych w DSU dział "Zestawy kołowe z łożyskami i maźnicami oraz przekładnia";

2) obligatoryjnego wykonania czynności określonych w DSU dział "Silnik trakcyjny".

Zakres prac modernizacyjnych dla każdego pojazdu:

a) modernizacja systemu informacji pasażerskiej;

b) modernizacja systemu monitoringu;

c) montaż rolet okiennych w przedziałach pasażerskich;

d) wydzielenie miejsca dla obsługi pokładowej pociągu;

e) "wprowadzenie zapisu" w rejestratorze zdarzeń sygnałów użycia syren;

f) montaż odświeżaczy powietrza w przedziałach pasażerskich i WC;

g) instalacja w każdym przedsionku okablowania (sieć LAN + zasilanie) dla czterech czytników Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA); miejsce wyprowadzenia okablowania – do uzgodnienia z Zamawiającym (podstawowe parametry techniczne czytnika PEKA: wymiary – 377 x 174 x 127 mm (wys. x szer. x dł.), masa – 5,4 kg, znamionowe napięcie zasilania – 24V, pobór mocy – 20W).

Zamawiający żąda udzielenia gwarancji na każdy elektryczny zespół trakcyjny po P4 i pracach modernizacyjnych, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną na okres co najmniej:

1) 24 miesięcy – cały pojazd, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną,

2) 48 miesięcy – malatura,

liczonych od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.'

Oferty można składać do 25 września 2018 roku. Kryteria ofert to:

Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji (zawiera podkryteria określone poniżej) - Waga: 40

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium: długość okresu gwarancji na cały pojazd po P4 i pracach modernizacyjnych, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną - Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium: długość okresu gwarancji na malaturę pojazdu - Waga: 10

Cena - Waga: 60.

Wymagane jest doświadczenie. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie) co najmniej jedną naprawę okresową na poziomie utrzymania P4 i/lub P5 elektrycznego zespołu trakcyjnego z napędem asynchronicznym o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Wielkopolska
Koleje Wielopolskie
EN57
modernizacja