TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wielkopolska modyfikuje umowę na dostawy ezt-ów. Przyjadą później
InfoRail.pl - Opublikowano: 17.07.2020 10:45:18
Wielkopolska modyfikuje umowę na dostawy ezt-ów. Przyjadą później

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował modyfikację zamówienia pn. "Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował modyfikację zamówienia pn. "Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".

Konieczność modyfikacji spowodowana jest okolicznościami, których instytucje zamawiające działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć. Jak podano w związku z wybuchem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 Wykonawca zwrócił się z wnioskiem do Zamawiającego o zawarcie aneksu do umowy z powodu wpływu ww. pandemii na terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz potwierdził ten wpływ odpowiednimi oświadczeniami i dokumentami, zgodnie z art. 15r ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających realizację harmonogramu dostaw pojazdów w ramach umowy zawartej 14.2.2019).

Przypomnijmy, że składy ma dostarczyć konsorcjum PESY i ZNTK Mińsk Mazowiecki. Wartość umowy to 103 500 000.00 PLN netto.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego pięciu sztuk fabrycznie nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowo do dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych, przeznaczonych do wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich, wraz z:

1) udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez Zamawiającego;

2) udzieleniem gwarancji i rozszerzonej rękojmi na dostarczone pojazdy;

3) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;

4) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

Jak podał zamawiający zaszła konieczność zmiany umowy w odniesieniu tylko do terminu wykonania umowy spowodowana obiektywnymi nie dającymi się przewidzieć okolicznościami.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Wielkopolska
ezt
przetarg