TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

W SPOT-ch będzie kompletna linia świetlna
InfoRail.pl - Opublikowano: 06.08.2020 14:45:35
W SPOT-ch będzie kompletna linia świetlna

Przewozy Regionalne nabierają rozpędu przy retroficie EN57SPOT. Teraz szykują kompletną linię świetlną.

Przewozy Regionalne nabierają rozpędu przy retroficie EN57SPOT. Teraz szykują kompletną linię świetlną.

Przewoźnikowi należą się wyrazy uznania, za to, że linia ma być kompletna. Niekompletna linia nie jest wszakże niczym nadzwyczajnym w pojazdach Przewozów Regionalnych.

Oferty można składać do 7 sierpnia 2020 roku.

Na mocy podpisanej umowy wykonawca zobowiąże się do:

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania wstępnego rozplanowania linii świetlnej i przekazanie go do zatwierdzenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy. Zamawiający ma 4 dni robocze na zatwierdzenie, bądź wprowadzenie zmian w rozplanowaniu linii świetlnej;

2) wykonania dokumentacji (rysunki złożeniowe) w formie dokumentacji rysunkowej i elektronicznego modelu 3D w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia bądź wprowadzenia zmian w rozplanowaniu linii świetlnej przez Zamawiającego;

3) wykonania dokumentacji (rysunki wszystkich detali) w formie dokumentacji rysunkowej i elektronicznego modelu 3D w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia bądź wprowadzenia zmian w rozplanowaniu linii świetlnej;

4) przeniesienia na Zamawiającego pełni majątkowych praw autorskich do wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji elementów konstrukcyjnych oraz wyrażenie zgody na rozporządzanie i korzystanie z dokumentacji z dniem przekazania dokumentacji przez Wykonawcę Zamawiającemu;

5) udziału w uzgodnieniach prowadzonych przez Zamawiającego z wykonawcą paneli sufitowych;

6) uzgodnienia z Zamawiającym sposobu zabudowy linii świetlnej w panelach sufitowych;

7) uzgodnienia z Zamawiającym miejsca przyłączenia zasilania do linii świetlnej;

8) udziału w montażu i uruchomieniu dostarczonej linii świetlnej w dwóch pierwszych pojazdach. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie montażu na 7 dni przed tym terminem;

9) wykonania ewentualnej walidacji dokumentacji linii świetlnej w formie dokumentacji rysunkowej i elektronicznego modelu 3D (rysunki wszystkich detali) oraz przeniesienie na Zamawiającego pełni majątkowych praw autorskich do wykonanej przez Wykonawcę z walidowanej dokumentacji elementów konstrukcyjnych oraz wyrażenie zgody na rozporządzanie i korzystanie z dokumentacji z dniem przekazania dokumentacji przez Wykonawcę Zamawiającemu;

10) dostarczenia Zamawiającemu ewentualnej z walidowanej dokumentacji linii świetlnej w formie dokumentacji rysunkowej i elektronicznej (elektronicznego modelu 3D) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia montażu linii świetlnej w pierwszym pojeździe;

11) dostarczenia zgodnie z wystawionymi przez Zamawiającego zamówieniami pozostałych kompletów linii świetlnej w częściach (podzespołach) do Zamawiającego według zwalidowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

Linia świetlna ma być zintegrowana z panelami sufitowymi (panele sufitowe nie wchodzą w skład niniejszego postepowania). Pojazdy EN57 SPOT zbudowane są jako pojazdy trzywagonowe, składające się z dwóch członów skrajnych i z członu środkowego silnikowego. Zamawiający planuje pozostawić w znacznej części pojazdu dotychczasowy układ przedziałów pasażerskich, jednak zmianie ulegną ściany i drzwi oddzielające przedsionki od przedziałów pasażerskich. Zmianie ulegnie również część pojazdu traktowana jako część wielofunkcyjna. Zamawiający planuje także zabudowę w pojazdach systemu wentylacji, co spowoduje zmianę funkcjonalności i aranżacji paneli sufitowych w przedziałach pasażerskich, przedsionkach i kabinach maszynisty. Pojazdy EN57 SPOT będą eksploatowane przez cały rok w zakresie temperatur od -25°C do 40°C. I tu ciekawostka. Zamawiający nie dysponuje pełną dokumentacją konstrukcyjną pojazdu EN57 SPOT. Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja może zostać przekazana Wykonawcy na wniosek Wykonawcy. Zamawiający informuje, że wykonanie poszczególnych egzemplarzy pojazdów EN57 SPOT może różnić się od siebie wymiarami. Zamawiający udostępni Wykonawcy na wniosek Wykonawcy możliwość obejrzenia i dokonania niezbędnych pomiarów pojazdu EN57 SPOT.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
EN57
EN57SPOT