TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

UTK zapowiada wzmożone kontrole pociągów podczas ferii zimowych
- Opublikowano: 15.01.2019 09:59:19
UTK zapowiada wzmożone kontrole pociągów podczas ferii zimowych (foto: UTK)

Ferie zimowe to czas, w którym zwiększa się liczba podróżnych. Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego będą w tym czasie prowadzić wzmożone kontrole pociągów.

Ferie zimowe to czas, w którym zwiększa się liczba podróżnych. Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego będą w tym czasie prowadzić wzmożone kontrole pociągów.

Działania UTK pomagają w tym, by podróż pociągiem była bezpieczna i komfortowa. W trakcie ferii skontrolowanych będzie dodatkowo ponad 80 pociągów. W województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim rozpoczęły się ferie zimowe. Inspektorzy UTK, w ramach dodatkowych kontroli, w pierwszy dzień ferii sprawdzili m.in. pociąg PKP Intercity. Skład został skontrolowany przed wyruszeniem w trasę z Krakowa do Olsztyna.

Dodatkowe kontrole pociągów przeprowadzamy by podróżni mieli pewność, że dojadą bezpiecznie i komfortowo do celu. Zwracamy też szczególną uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych pasażerów, również przez edukację w ramach Kampanii Kolejowe ABC. W ramach akcji uczymy dzieci bezpiecznego zachowania w pociągach, na dworcach i w pobliżu torów – zaznaczył Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Dzieci i młodzież to rocznie nawet około 40 mln pasażerów.

Wzmożone kontrole rozpoczęły się już w trakcie okresu świąteczno–noworocznego. W tym czasie inspektorzy UTK sprawdzili 59 pociągów. W prawie 2/3 składów nie stwierdzono uchybień. Szczególną uwagę poświęcono monitorowaniu organizacji przewozów podróżnych bawiących się na imprezie sylwestrowej w Zakopanem. Około 80% podróżnych przyjechało do Zakopanego korzystając z pociągów PKP Intercity. Najwięcej osób wyjeżdżało z Zakopanego w Nowy Rok między godz. 00:00 – 4:00. W tym czasie pociągami Przewozów Regionalnych wyjechało około 2400 pasażerów, a Kolei Małopolskich 1000 osób.

Kontrole UTK są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę lub w trakcie jazdy pociągu. Inspektorzy sprawdzają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo takie jak: zestawy kołowe i hamulce, stan techniczny drzwi, świadectwa sprawności technicznej, działanie monitoringu, kwalifikacje maszynistów i drużyny konduktorskiej. Dużą wagę inspektorzy przywiązują do elementów związanych z komfortem podróżowania i prawami pasażera. Chodzi o czystość składu, toalety i ich wyposażenie, stan okien w przedziałach, działanie ogrzewania oraz oświetlenia, informację megafonową i wizualną oraz odpowiednie oznaczenie relacji pociągu - wewnętrzne i zewnętrzne. Zwracają również uwagę na przepełnienie wagonów oraz punktualność pociągu.

Polacy chętnie wybierają kolej. Czekamy jeszcze na ostateczne dane za 2018 rok, ale wszystko wskazuje na to, że będzie on lepszy od rekordowego 2017 i liczba pasażerów kolei znacznie przekroczy 300 mln. Inspektorzy UTK prowadzący kontrole będą dbać o to, by każdy mógł bezpiecznie dojechać do miejsca wypoczynku – zapewniał Ignacy Góra, Prezes UTK.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę by nie powtarzały się w przyszłości. Może również w drodze decyzji stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie to za każdy dzień opóźnienia w jej wykonaniu grozi do 5 tys. euro kary.

W 2018 roku inspektorzy UTK przeprowadzili prawie 400 kontroli pociągów pasażerskich. Od kilku lat poziom nieprawidłowości utrzymuje się na niskim poziomie. W 2018 roku Prezes UTK wydał 93 decyzje w sprawie wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie: złego stanu technicznego drzwi czołowych i bocznych, niesprawnych urządzeń wewnętrznej informacji pasażerskiej (urządzenia nagłaśniające, tablice dynamicznej informacji pasażerskiej), braku właściwego nadzoru nad dokumentacją związaną z eksploatacją pojazdów (nieuzupełniona karta próby hamulca, nieuzupełniony wykaz pojazdów kolejowych), niesprawnych urządzeń grzewczych. Prezes UTK nałożył też 6 kar na przewoźników pasażerskich za naruszenia przepisów dotyczących kolejnictwa, w tym przestrzegania praw pasażerów.

Prawa pasażerów

Pasażerowie powinni być świadomi swoich praw. W przypadku niezapewnienia odpowiedniej jakości podróży mogą złożyć reklamację do przewoźnika i domagać się zwrotu części ceny biletu. Prawo europejskie gwarantuje odszkodowania za opóźnienie pociągów dalekobieżnych. W przypadku opóźnień od godziny do dwóch - 25% ceny biletu, przy ponad dwugodzinnym opóźnieniu – połowa ceny biletu. Odszkodowanie jest jednak wypłacane tylko wtedy, gdy przekracza równowartość 4 euro.

Na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu kolejowego można poskarżyć się do Prezesa UTK. W 2018 roku wpłynęły 1384 skargi (w 2017 roku było 1151 skarg). Dotyczyły one głównie niewłaściwej obsługi przez drużyny konduktorskie i pracowników kas biletowych, niekomfortowych warunków przejazdu (w tym m.in. problemów z ogrzewaniem i klimatyzacją), niesatysfakcjonującego sposobu rozpatrzenia skarg i reklamacji przez przewoźników kolejowych, konstrukcji rozkładu jazdy, opóźnień oraz odszkodowań związanych z doznanymi niedogodnościami podczas podróży.

Gdzie składać skargi

Pasażerowie, którzy chcą złożyć skargę lub reklamację w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres pasazer@utk.gov.pl. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15. .

Pasażerowie, których roszczenie finansowe nie zostało uwzględnione, mogą także wziąć udział w postępowaniu polubownym prowadzonym przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Szczegóły dostępne są na stronie www.pasazer.gov.pl.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyjmuje również zgłoszenia podróżnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tych sprawach można skontaktować się za pomocą formularza internetowego, wiadomości e-mail na adres bezpieczenstwo@utk.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 749 15 85.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
UTK
pasażer
stacja
kontrola