TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Umowy na węzły przesiadkowe: Mosina, Drużyna i Pecna
TransInfo.pl - Opublikowano: 15.12.2018 12:00:47
Umowy na węzły przesiadkowe: Mosinie, Drużyna i Pecna

Gmina Mosina podpisała umowy z wyłonionymi w przetargach wykonawcami zadania budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej.

Gmina Mosina podpisała umowy z wyłonionymi w przetargach wykonawcami zadania budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej.

Zadanie to realizowane jest w ramach projektu: "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I", na który Gmina otrzymała 6 947 365,9 zł. dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.


Wykonawcy zadania:

  • Mosina - wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie

  • Pecna - wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie

  • Drużyna - wykonawca Konsorcjum:

  • Lider - Maciej Kubacha MARDROG, Czempiń

  • Partner - PHU BUD-BRUK Ryszard Mielcarek, Czempiń

Wniosek o dofinansowanie projektu: "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I", został przygotowany w oparciu o porozumienie o partnerstwie zawarte między Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim. W ramach tej inwestycji, Gmina Mosina będzie realizowała budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy ul. Kolejowej w Mosinie, przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska i przy przystanku kolejowym Iłowiec w Pecnej. W ramach węzłów będą budowane m.in. parkingi dla samochodów osobowych, miejsca parkingowe dla rowerów, wjazdów i dróg manewrowych, chodników i ciągów pieszych, system monitoringu, elementów małej architektury (w tym siedziska i tablice informacyjne). W Mosinie zostanie dodatkowo wybudowana zatoka autobusowa.

Powiat Poznański będzie odpowiedzialny za realizację budowy ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi – droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska oraz budowy ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911 P granica powiatu (od strony Bieczyn) – Pecna w miejscowości Pecna - droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Iłowiec.

Pierwsze przetargi na budowę węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej zostały unieważnione, ponieważ najniższe złożone oferty znacząco przekraczały zaplanowane kwoty na budowę trzech węzłów przesiadkowych. W drugich przetargach sytuacja powtórzyła się – najniższe zaoferowane kwoty były dużo wyższe niż przewidziane w budżecie Gminy Mosina na wykonanie zadania. W tej sytuacji, Rada Miejska w Mosinie zwiększyła środki w budżecie na ten cel, by móc podpisać umowy z wyłonionymi wykonawcami i przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.

Termin zakończenia budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej przewidziano na listopad 2019 r.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
umowa
węzeł
Mosina
Wielkopolskie