TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Umowa na Impulsy dla SKM Warszawa podpisana. Zdalnie
InfoRail.pl - Opublikowano: 07.04.2020 13:15:12
Umowa na Impulsy dla SKM Warszawa podpisana

W dniu dzisiejszym (7 kwietnia 2020 roku) Newag zawarł umowę z warszawską Szybką Koleją Miejską, której przedmiotem jest dostawa dwudziestu jeden elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz usługami utrzymania przez siedem lat.

W dniu dzisiejszym (7 kwietnia 2020 roku) Newag zawarł umowę z warszawską Szybką Koleją Miejską, której przedmiotem jest dostawa dwudziestu jeden elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz usługami utrzymania przez siedem lat.

Dostawy będą wykonywane w 2022 roku zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Wartość Umowy wynosi 543 028 200,00 PLN netto, na którą składa się wynagrodzenie z tytułu dostawy ezt-ów w łącznej wysokości 452 700 000,00 PLN netto płatne po dostawie składów oraz wynagrodzenie z tytułu usług utrzymania w maksymalnej wysokości 90 328 200,00 PLN netto płatne proporcjonalnie do świadczonych usług utrzymania. Podane wyżej wynagrodzenie z tytułu usług utrzymania ezt-ów ma charakter maksymalny, przy czym zamawiający gwarantuje zrealizowanie wszystkich przeglądów P3 i P4 oraz 60% przeglądów P1 i P2, a wykonanie pozostałych przeglądów P1 i P2 przez Newag będzie zależne od decyzji SKM. Wynagrodzenie za część usług utrzymania gwarantowaną przez Zamawiającego wynosi 77 568 600,00 PLN netto.

Newag udzielił także gwarancji jakości i rękojmi na każdy dostarczony skład na okres 48 miesięcy, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji i rękojmi dla poszczególnych komponentów wskazanych w umowie.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie ezt-ów, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w umowie zobowiązań oraz odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie producenta. Umowa przewiduje ograniczenia wysokości kar umownych do 30 % łącznej wysokości wynagrodzenia z tytułu dostaw ezt-ów netto w zakresie kar umownych związanych z dostawą oraz 50 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia z tytułu usług utrzymania netto w zakresie kar umownych związanych z usługami utrzymania. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych.

Każdy z nowych pociągów będzie klimatyzowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Ponadto, na pokładzie każdego z pojazdów znajdzie się monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe, Wi-Fi, ładowarki USB oraz defibrylator AED.

Wszystkie pojazdy powinny dotrzeć do SKM nie później niż 30 listopada 2022 r. Pociągi wykorzystywane będą do obsługi już istniejących połączeń SKM, ale też do uruchomienia nowych linii.

Zakup pociągów wspierany jest przez Unię Europejską w ramach projektu "Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Etap I", który został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Priorytet V: "Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T".

To dobra wiadomość dla Mieszkańców stolicy i podwarszawskich miejscowości, zwłaszcza tych dojeżdżających codziennie do pracy. Wiemy, jak bardzo czekają na te pociągi. Nowe Impulsy 2 z Newagu pozwolą zwiększyć komfort ich codziennego podróżowania, a nam wzmocnić linie SKM cieszące się największym zainteresowaniem pasażerów – powiedział Alan Beroud, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej. Planujemy także wykorzystać nowy tabor, po zakończeniu prac remontowych i modernizacyjnych w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego, do uruchomienia kolejnych połączeń – dodał.

W 2012 roku dostarczyliśmy pierwsze pojazdy IMPULS wyprodukowane przez NEWAG S.A. właśnie dla SKM Warszawa. Dzisiaj, po 8 latach, kontynuując naszą współpracę, możemy dostarczyć pojazdy nowej generacji - IMPULS 2. Mamy nadzieję, że EZT Impuls 2 cieszące się wysoką niezawodnością  i bezpieczeństwem, spełnią oczekiwania pasażerów stolicy  – powiedział Zbigniew Konieczek, prezes zarządu Newag S.A.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SKM Warszawa
Newag
ezt