TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Trzy dolnośląskie szynobusy potrzebują przeglądów P4
InfoRail.pl - Opublikowano: 31.10.2019 11:45:13
Trzy dolnośląskie szynobusy potrzebują przeglądów P4

Koleje Dolnośląskie poszukują wykonawcy obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 trzech autobusów szynowych wraz z pracami dodatkowymi.

Koleje Dolnośląskie poszukują wykonawcy obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 trzech autobusów szynowych wraz z pracami dodatkowymi.

Zamówienie dotyczy jednego pojazdu serii SA134 oraz dwóch pojazdów serii SA135 wraz z pracami dodatkowymi zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania, Dokumentacją techniczną, Dokumentacją techniczno - ruchową, a także odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Branżowymi obowiązującymi w okresie trwania umowy.

Oferty można składać do 28 listopada 2019 roku.

Na wykonanie prac będzie 12 miesięcy.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę, obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5 co najmniej jednego autobusu szynowego.

Jedyne kryterium wyboru to cena.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SA134
SA135
P4
Koleje Dolnośląskie