TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Szybciej z Berlina do Szczecina. O 20 minut od 2026 roku
InfoRail.pl - Opublikowano: 10.07.2020 14:45:35
Szybciej z Berlina do Szczecina. O 20 minut od 2026 roku

Rozbudowa linii kolejowej między Angermünde a Szczecinem może się rozpocząć. Rząd niemiecki przeznacza około 380 milionów euro na rozbudowę i elektryfikację linii między Angermünde a granicą polsko-niemiecką.

Rozbudowa linii kolejowej między Angermünde a Szczecinem może się rozpocząć. Rząd niemiecki przeznacza około 380 milionów euro na rozbudowę i elektryfikację linii między Angermünde a granicą polsko-niemiecką.

Ponadto kraje związkowe Berlin i Brandenburgia wnoszą do projektu w sumie 100 milionów euro, aby umożliwić dwutorową rozbudowę linii na całej długości. 9 lipca Angermünde uzgodniono, że prace budowlane będą prowadzone w latach 2021-2026. Linia zostanie zmodernizowana do 160 km/h i zelektryfikowana na całej długości. Na odcinku pomiędzy Passow a granicą polsko-niemiecką Deutsche Bahn ułoży drugi tor.

W regionie Uckermark zmodernizowanych zostanie pięć stacji kolejowych. Po zakończeniu prac kolej łączyć będzie metropolie Berlin i Szczecin w 90 minut, 20 minut szybciej niż dziś. Również z regionu Uckermark w przyszłości szybciej dojedziemy do Berlina i Szczecina.

Będzie to sprawne, atrakcyjne połączenie, które zbliży do siebie zarówno regiony metropolitalne, jak i gminy oraz ludzi mieszkających wzdłuż trasy. Tworzymy warunki do zwiększenia ruchu na przyjaznej dla środowiska kolei, do zapewnienia szybszych i lepszych połączeń z polskimi sąsiadami oraz zamykamy lukę w europejskim transporcie kolejowym. Składam podziękowania rządowi federalnemu oraz krajom związkowym Berlin i Brandenburgia za umożliwienie realizacji tego projektu – powiedział Członek zarządu DB ds. infrastruktury Ronald Pofalla.

Dzięki zelektryfikowanej i po raz pierwszy od 1945 roku nieprzerwanie dwutorowej linii, zgodnie z duchem czasu łączymy Berlin z ważnym polskim miastem portowym, jakim jest Szczecin. Jest to trzeci modernizowany przez nas odcinek transgraniczny – po zelektryfikowanym przejściu granicznym we Frankfurcie nad Odrą i rozbudowie przejścia w Horce. Niemcy i Polska jeszcze bardziej zbliżają się do siebie. Dzięki kolei wzmacniamy Europę – dodała Tamara Zieschang, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

Wspólne wysiłki krajów związkowych Brandenburgia i Berlin na rzecz dwutorowej rozbudowy tego ważnego połączenia między europejskimi obszarami metropolitalnymi regionu Berlin-Brandenburgia i Szczecin opłaciły się. Wraz z uruchomieniem tej atrakcyjnej linii kolejowej stworzymy nowe możliwości rozwoju regionu Uckermark i wzmocnimy powiązania między Brandenburgią a Polską. Poza tym kładziemy również nacisk na ochronę klimatu, ponieważ rozbudowa linii pozwoli na przeniesienie większej ilości przewozów pasażerskich i towarowych z dróg na tory – powiedział Guido Beermann, minister ds. infrastruktury i planowania przestrzennego kraju związkowego Brandenburgia.

Dzięki dwutorowej rozbudowie linii pomiędzy Berlinem a Szczecinem Niemcy i Polska, a także Berlin i Brandenburgia zbliżą się do siebie jeszcze bardziej. W ten sposób nie tylko zamykamy dużą lukę w transeuropejskiej sieci kolejowej, ale dzięki wprowadzeniu zelektryfikowanego na całej długości transportu kolejowego, wnosimy również istotny wkład w rozwój mobilności przyjaznej dla środowiska. Bardzo mnie cieszy, że wkrótce wiele osób będzie mogło podróżować szybciej między Berlinem a Szczecinem i że skorzysta na tym również przyjazny dla klimatu ruch towarowy – wskazał Regine Günther, senator ds. środowiska, transportu i ochrony klimatu kraju związkowego Berlin.

To połączenie kolejowe ma dla naszego miasta ogromne znaczenie. Dzięki przełomowej i dalekowzrocznej rozbudowie, Angermünde będzie centralnym ośrodkiem pomiędzy Berlinem a Szczecinem. Nasze miasto stanie się w ten sposób węzłem komunikacyjnym pomiędzy dwoma regionami metropolitalnymi. Rozwój ten stanowi dla nas, jako centralnego ośrodka, wielką szansą na podniesienie pozycji Angermünde jako miejsca do życia poza dużymi miastami oraz na zwiększenie jego atrakcyjności dla firm. Dla miasta, które ceni sobie i kultywuje stosunki polsko-niemieckie, modernizacja tej linii kolejowej jest również bardzo ważnym i niezbędnym krokiem służącym współpracy transgranicznej – dodał Frederik Bewer, burmistrz Angermünde.

W 2013 roku rozpoczęto planowanie pierwszego modernizowanego odcinka między Angermünde a Passow. Uzyskanie pozwolenia na budowę tego odcinka jest spodziewane w przyszłym roku. Wówczas będą mogły rozpocząć się prace budowlane. Obecnie planowana jest dwutorowa rozbudowa odcinka pomiędzy Passow a granicą polsko-niemiecką, przy czym prace budowlane mają się tu rozpocząć w 2024 roku. Równolegle z pracami planistycznymi i budowlanymi po stronie niemieckiej, strona polska również pracuje nad rozbudową linii między granicą państwa a Szczecinem.

Linia Berlin-Szczecin łączy europejskie regiony metropolitalne Berlin-Brandenburgia oraz Szczecin, w których po obu stronach Odry mieszka i pracuje w sumie około 1,5 miliona osób. Linia ta zamyka lukę w transeuropejskiej sieci kolejowej i łączy cztery główne europejskie korytarze transportowe między Skandynawią a krajami bałtyckimi oraz Europą Południowo-Wschodnią i regionem Morza Śródziemnego.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Niemcy
Szczeci
remont
tor
infrastruktura