TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Sygnały dźwiękowe uciążliwe dla mieszkańców
InfoRail.pl - Opublikowano: 25.01.2018 12:20:48
Sygnały dźwiękowe uciążliwe dla mieszkańców

Mamy apel o poparcie starań, mających na celu wyeliminowanie problemu hałasu, wynikającego z używania przez pociągi sygnałów dźwiękowych na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Z apelem o poparcie starań, mających na celu wyeliminowanie problemu hałasu, wynikającego z używania przez pociągi sygnałów dźwiękowych na terenach zabudowy mieszkaniowej, zwrócili się do mnie mieszkańcy Chybia i reprezentujący ich radni tej gminy – pisze w interpelacji do MIB posłanka Małgorzata Pępek.

I dodaje, że podjęli oni uchwałę w tej sprawie, zmierzającą do poparcia działań, mających wpływ na zmianę legislacyjną rozporządzeń resortu infrastruktury tak, aby uciążliwość natężenia sygnałów dźwiękowych, emitowanych podczas przejazdu pociągów przez przejazdy kolejowe, została zmniejszona.

Chodzi mianowicie o modyfikację rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Posłanka stwierdza, że problem nie należy do błahych i wyłącznie miejscowości Chybie, gdzie mieszkańcy domów, zlokalizowanych w ciągu ul. Objazdowej zwracają uwagę na to, iż od paru miesięcy sygnały dźwiękowe emitowane przez pociągi nasiliły się w dzień, a zwłaszcza w nocy tak bardzo, że uniemożliwiają normalne funkcjonowanie.

Na odcinku niespełna 1.5 km zlokalizowane są trzy przejazdy kolejowe. Sygnały dźwiękowe emitowane są przez pociągi przed każdym z nich, a jest to teren dosyć gęstej zabudowy mieszkaniowej. Sygnatariusze skargi zwracają uwagę na fakt, że widoczność w rejonie przejazdów jest tu bardzo dobra, przejazdy są zabezpieczone sygnalizacją świetlną, rogatkami i znakiem stop, zatem używanie sygnałów dźwiękowych przez maszynistów, mimo że wynikające z troski o bezpieczeństwo i związane ze stosowaniem przepisów, wydaje się w tych miejscach zbędne.

Jak kwestię tę widzi resort? Czekamy na stanowisko.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Chybie
przejazd kolejowy