TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Sukces Przewozów Regionalnych, podkarpacki SA134-022 będzie mógł jeździć!
InfoRail.pl - Opublikowano: 07.09.2018 10:48:04
Sukces Przewozów Regionalnych, podkarpacki SA134-022 będzie mógł jeździć!

Przewozom Regionalnym udało się znaleźć wykonawcę przeglądów jednego autobusu szynowego. To SA134-022, który dzięki temu zabiegowi będzie mógł jeździć!

Przewozom Regionalnym udało się znaleźć wykonawcę przeglądów jednego autobusu szynowego. To SA134-022, który dzięki temu zabiegowi będzie mógł jeździć!

Przewoźnik podpisał umowę na wykonanie przeglądów okresowych autobusu szynowego typu 218 Md Mińsk 2 serii SA 134-022, zgodnie z obowiązującymi cyklami przeglądów w oparciu o Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR), Dokumentację Systemu Utrzymania (DSU), opracowaną przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) dla ww. pojazdu, z PESĄ Bydgoszcz S.A., czyli producentem jednostki. Umowa została zawarta w trybie bezprzetargowym i obejmuje wykonanie trzech przeglądów PU-2-1 oraz jednego przeglądu PU 3-2.

Tryb ten został zastosowany, bo wystąpiła pilna konieczność, związana z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie unijnej. W uzasadnieniu czytamy, że w związku z podpisaną w dniu 28 października 2016 r. przez Samorząd Województwa Podkarpackiego umową PSC "o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich", Zarząd Województwa Podkarpackiego udostępnił do realizacji przewozów własne autobusy szynowe. Zasady udostępniania (użyczenie, dzierżawa) pojazdów własności Województwa Podkarpackiego zostały określone w aneksie do umowy PSC i nakładają m.in. na Oddział Podkarpacki konieczność wykonywania i ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem obowiązkowych przeglądów okresowych wynikających z Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) dla poziomów 1, 2 i 3 utrzymania. Ponadto dla pojazdów tych będących w okresie gwarancji właściciel zobowiązuje użytkownika do przestrzegania warunków gwarancyjnych łącznie z wykonywaniem roszczeń z tego tytułu. Z warunków gwarancyjnych autobusu szynowego SA134-022 dostarczonych przez ZNTK Mińsk Mazowiecki wynika jednoznacznie, że utrzymanie gwarancji wymaga wykonywania przeglądów okresowych przez Serwis Producenta, którym jest na obecną chwilę PESA Bydgoszcz - jedyny podmiot mający nadane przez producenta uprawnienia do ich wykonywania. W przypadku niewykonania tych przeglądów technicznych we wskazanym terminie nastąpi utrata własności eksploatacyjnych oraz zagrożenie wykonania przez Oddział Podkarpacki umowy PSC "o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich".

W tym przypadku poszło gładko, bo przewoźnik zasłonił się utratą gwarancji. Ale w przypadku starszych pojazdów nie ma już tej możliwości. Dlatego pojazdy stoją, zamiast jeździć. Sytuację będziemy nadal śledzić.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
SA132
PESA