TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Stadler Service Polska wykona P3 śląskich Flirtów
InfoRail.pl - Opublikowano: 19.07.2018 09:28:54
Stadler Service Polska wykona P3 śląskich Flirtów

Stadler Service Polska wykona usługi utrzymaniowe, odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004 Kolei Śląskich.

Stadler Service Polska wykona usługi utrzymaniowe, odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004 Kolei Śląskich.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania czynności utrzymaniowych (przeglądów) pojazdów zgodnie z dokumentacją DSU oraz odpowiednimi Instrukcjami, a także z zasadami obowiązującej wiedzy technicznej. Spółka prace będzie realizować po udzieleniu zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć.

W uzasadnieniu czytamy, że zamawiający jest przewoźnikiem kolejowym, świadczącym usługi przewozu osób na terenie województwa śląskiego, który przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług utrzymaniowych odpowiadających poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004, w trybie przetargu nieograniczonego. Do przetargu wpłynęła jedna oferta, której zaoferowana cena przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W konsekwencji zamawiający uznał, że nie może zwiększyć kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty zaoferowanej przez wykonawcę i unieważnił postępowanie. Mimo to, wykonanie zamówienia nadal było konieczne, co więcej wymagało natychmiastowego wykonania, a czas który pozostał do terminu przekazania pojazdu na pierwszy przewidziany przegląd nie był wystarczający aby móc powtórzyć procedurę w trybie przetargu nieograniczonego.

W tym celu Zamawiający skorzystał z możliwości udzielenia zamówienia w trybie bezprzetargowym, ponieważ nie mógł przewidzieć, że cena zaproponowana przez wykonawcę w pierwszym przetargu tak znacząco przekroczy środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kierując się zasadą gospodarności z jednej, a obowiązkiem wykonania przeglądu w terminie z drugiej strony, zamawiający uznał, że podejmie próbę negocjacji warunków umowy na świadczenie usług utrzymaniowych odpowiadających poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004.

Tym samym Zamawiający uznał, że zostały spełnione przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Umowa miedzy stronami została zawarta 26 czerwca 2018 roku. Nie podano jej wartości.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
Stadler
Stadler Service
P3
Flirt