TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

SPOT-y z nowymi toaletami. Przewozy Regionalne szukają autora ich koncepcji
InfoRail.pl - Opublikowano: 29.07.2020 11:45:03
SPOT-y z nowymi toaletami. Przewozy Regionalne szukają autora ich koncepcji

W Kruszewcu realizowany będzie, a może nawet już jest, autorski pomysł poprzedniego prezesa Przewozów Regionalnych Krzysztofa Zgorzelskiego, czyli retrofit EN57SPOT.

W Kruszewcu realizowany będzie, a może nawet już jest, autorski pomysł poprzedniego prezesa Przewozów Regionalnych Krzysztofa Zgorzelskiego, czyli retrofit EN57SPOT.

Teraz przewoźnik poszukuje kogoś, kto dostarczy mu szkieletów toalet wraz z projektem. Przedmiotem Umowy będzie wykonanie wstępnego rozplanowania kabiny WC z obiegiem zamkniętym dla osób z niepełnosprawnościami, wykonanie dokumentacji szkieletu takiej kabiny WC oraz dostarczenie szkieletu kabiny WC do Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta na okres 9 miesięcy lub do wyczerpania kwoty, która ma zostać przeznaczona na ten cel.

Termin realizacji poszczególnego zamówienia wynosi do 8 tygodni od dnia wysłania zamówienia.

I najważniejsze, czyli zakres prac. Wykonawca zobowiąże się do:

1) wykonania wstępnego rozplanowania kabiny WC z obiegiem zamkniętym dla osób z niepełnosprawnościami z podaniem podstawowych wymiarów kabiny, w tym promienia i wielkości proponowanych drzwi, i przekazanie go do zatwierdzenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy; Zamawiający ma 4 dni robocze na zatwierdzenie bądź wprowadzenie zmian w rozplanowaniu kabiny WC;

2) wykonania dokumentacji (rysunki złożeniowe) szkieletu kabiny WC z obiegiem zamkniętym dla osób z niepełnosprawnościami w formie dokumentacji rysunkowej i elektronicznego modelu 3D w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia bądź wprowadzenia zmian w rozplanowaniu kabiny WC przez Zamawiającego; Zamawiający ma 4 dni robocze na zatwierdzenie bądź zaproponowanie zmian w dokumentacji kabiny WC;

3) udzielenia licencji do korzystania z wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji oraz wyrażenie zgody na rozporządzanie i korzystanie z dokumentacji z dniem przekazania dokumentacji;

4) wykonania dokumentacji (rysunki wszystkich detali) szkieletu kabiny WC z obiegiem zamkniętym dla osób z niepełnosprawnościami w formie dokumentacji rysunkowej i elektronicznego modelu 3D w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia bądź wprowadzenia zmian w rozplanowaniu kabiny WC przez Zamawiającego;

5) wykonania dokumentacji instalacji wodnej i pneumatycznej w formie dokumentacji rysunkowej w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy;

6) ewentualnego uczestnictwa w uzgodnieniach prowadzonych przez Zamawiającego z wykonawcą drzwi do kabiny WC. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie uzgodnień na 7 dni przed tym terminem;

7) wykonania jednego kompletnego szkieletu kabiny WC z profili giętych ze stali min. S235JR+N, zabezpieczonych antykorozyjnie; połączenia profili wykonane metodą spawania;

8) dostarczenia jednego kompletu szkieletu kabiny WC w częściach (podzespołach) do Zamawiającego;

9) udziału w montażu stelaża w pierwszym pojeździe. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie montażu na 7 dni przed tym terminem;

10) po montażu szkieletu oraz paneli ściennych, sufitowych i wanny podłogowej oraz drzwi suwanych, półokrągłych oraz systemu toalety z obiegiem zamkniętym w pierwszej kabinie WC, Wykonawca dokona ewentualnej walidacji dokumentacji szkieletu, dokumentacji wodnej lub pneumatycznej oraz dostarczy Zamawiającemu zwalidowaną dokumentację w ciągu 30 dni od dnia zakończenia montażu pierwszej kabiny WC;

11) dostarczenie zgodnie z otrzymanymi zamówieniami pozostałych kompletów szkieletu kabiny WC w częściach (podzespołach) do Zamawiającego;

12) przeprowadzenia szkolenia dla nie więcej niż 10 pracowników Zamawiającego zgodnie z pkt 9 z zakresu montażu toalety na pojeździe. Z wykonanych czynności należy sporządzić protokół, który jest potwierdzeniem wykonania usługi.

W ramach Umowy Wykonawca wykona wstępne rozplanowanie kabiny WC z obiegiem zamkniętym dla osób z niepełnosprawnościami, wykona dokumentację szkieletu takiej kabiny WC, wykona dokumentację instalacji wodnej i pneumatycznej (po uzgodnieniach z Zamawiającym), dostarczy 6 kompletów szkieletu kabiny WC do Zamawiającego oraz weźmie udział w montażu szkieletu kabiny WC. Kabina będzie montowana (1szt. kabiny WC w pojeździe) w elektrycznym zespole trakcyjnym serii EN57 SPOT w członie skrajnym w bezpośrednim sąsiedztwie przedziału dla osób z niepełnosprawnościami i ma odpowiadać przepisom TSI PRM. Zbiornik na fekalia będzie umieszczony pod pojazdem. Pojazdy z zamontowaną kabiną WC będą eksploatowane przez cały rok w zakresie temperatur od -25°C do 40°C.

Przy planowaniu wnętrza kabiny WC Wykonawca ma wziąć pod uwagę następujące wymagania Zamawiającego dotyczące planowanego wyposażenia kabiny WC:

1. Toaleta z układem zamkniętym, próżniowym zgodnie z UIC 563 i TSI PRM;

2. Umywalka;

3. Odpływ szarej wody z umywalki do zbiornika gromadzącego fekalia;

4. Pojemnik na mydło w płynie;

5. Lustro zabezpieczone folią przeciw zarysowaniom;

6. Suszarka elektryczna do rąk z przyciskiem 230 V;

7. Gniazdo elektryczne 230 V;

8. Uchwyt do papieru toaletowego;

9. Wieszak na odzież;

10. Głośnik;

11. Przycisk "SOS" służący do wezwania pomocy;

12. Przewijak dla niemowląt.

Oferty można składać do 4 sierpnia 2020 roku.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
EN57
ZNT Kruszewiec