TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Spółka Databout przygotuje wstępne studium wykonalności Kolei Metropolitalnej
InfoRail.pl - Opublikowano: 12.06.2020 15:45:24
Spółka Databout przygotuje wstępne studium wykonalności Kolei Metropolitalnej

Spółka Databout (wcześniej WYG International) ma przygotować wstępne studium wykonalności Kolei Metropolitalnej - zdecydowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która rozstrzygnęła przetarg na opracowanie tego strategicznego dla komunikacji w regionie dokumentu.

Spółka Databout (wcześniej WYG International) ma przygotować wstępne studium wykonalności Kolei Metropolitalnej - zdecydowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która rozstrzygnęła przetarg na opracowanie tego strategicznego dla komunikacji w regionie dokumentu.

Analizy dotyczące m.in. nowych torów i przystanków, taboru, kwestii technicznych czy finansowania projektu mają potrwać cztery lata.

Kolej Metropolitalna to jeden z głównych projektów GZM - działającego od 2018 r. związku 41 samorządów, wśród którego ustawowych zadań jest transport publiczny. Wykonana przez ekspertów Politechniki Śląskiej czterowariantowa koncepcja takiej kolei była gotowa w styczniu ub. roku; potem powstał jeszcze do niej suplement.

W lutym br. GZM ogłosiła przetarg na wstępne studium wykonalności Kolei Metropolitalnej. Wpłynęły cztery oferty, które otwarto w kwietniu - jak wówczas informowano, opiewały one na na 5,5-8,4 mln zł brutto. Najtańszą złożyła spółka WYG International (obecnie Databout). W piątek przedstawiciele GZM poinformowali o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty firmy Databout. Decyzja komisji przetargowej uprawomocni się 19 czerwca. Możliwe są jeszcze odwołania ze strony pozostałych uczestników przetargu.

Wstępne studium wykonalności jest kolejnym etapem rozłożonego na ok. 20 lat planu budowy Kolei Metropolitalnej. Dokument ma określić, które z rozwiązań zaproponowanych w gotowej już koncepcji kolei są możliwe do realizacji oraz w jakim zakresie.

Studium ma zawierać dwa rodzaje koncepcji rozwoju. Pierwsza, tzw. koncepcja krótkoterminowa, powstanie za około półtora roku i obejmie m.in. budowę nowych przystanków i zmiany lokalizacji istniejących. Ma odpowiadać na kwestie integracji z transportem zbiorowym i indywidualnym poprzez integrację rozkładów jazdy, uwzględnienie stacji przesiadkowych oraz parkingów dla samochodów. Ma także zawierać symulacje zapotrzebowania na tabor oraz propozycje lokalizacji i wielkości zapleczy technicznych kolei.

Koncepcja docelowa powstanie w ciągu czterech lat od podpisania umowy z wykonawcą i obejmie m.in. prognozę ruchu osób, propozycję oferty przewozowej wraz z koncepcją rozkładu jazdy pociągów oraz analizę zapotrzebowania na tabor. Ma wskazywać lokalizacje i wielkość zaplecza technicznego kolei.

Wykonawca studium przygotuje również plan działań inwestycyjnych wraz z koncepcją układów torowych oraz zaproponuje model integracji z transportem zbiorowym i indywidualnym. Ponadto ma przeanalizować różne modele własności operatora Kolei – chodzi o określenie, czy operatorem ma być np. własna spółka GZM czy firma zewnętrzna. W studium znajdą się także rekomendacje sposobu pozyskania taboru, jego serwisowania oraz utrzymania zaplecza. Częścią dokumentu będzie analiza finansowania inwestycji.

Wykonawca studium ma wziąć pod uwagę realizowane i planowane inwestycje spółki PKP PLK oraz plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Władze Metropolii zastrzegają, że po wykonaniu wstępnego studium konieczne będą kolejne dokumenty obejmujące poszczególne odcinki zarekomendowane do realizacji.

Zgodnie z przygotowaną przez naukowców Politechniki Śląskiej koncepcją Kolei Metropolitalnej, pierwszy jej wariant/etap zakłada wykorzystanie istniejących linii kolejowych, zarządzanych przez PKP PLK. Kolej metropolitalna ogranicza się tu do relacji Gliwice–Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz Tarnowskie Góry–Tychy Miasto. Zakładane działania obejmują zaplanowane już: zakupy taboru przez GZM i modyfikacje rozkładów jazdy, które zapewniłyby – szczególnie na trasie Gliwice–Ząbkowice, kursowanie pociągów co najmniej co 15 minut w szczycie.

Drugi etap zakłada wykorzystanie tych samych przebiegów linii, ale z wydzielonymi dla kolei metropolitalnej torowiskami, oraz wydłużenie jej południowej trasy do stacji Nowy Bieruń, co wymaga odbudowy linii z Tychów. Taki główny szkielet linii miałby 123 km; wymagałby budowy 21 nowych przystanków, rewitalizacji trzech, zmiany lokalizacji dwóch i likwidacji trzech.

Kolejne etapy zakładają wykorzystanie, prócz istniejącej tzw. kolei ciężkiej (w standardzie UIC), również kolei lekkiej (na kształt warszawskiej WKD) oraz – w przyszłości – np. monorail. W jednym z wariantów zakłada się ponadto m.in. poprowadzenie wydzielonymi technicznie lub jedynie organizacyjnie odcinkami połączenia Gliwice–Ruda Halemba–Mikołów–Tychy Miasto (pod kątem kolei lekkiej, z częściowo odbudowaną lub nową infrastrukturą).

GZM zapewnia, że obecnie jest realizowany podstawowy wariant rozwoju Kolei Metropolitalnej. W ub. roku dofinansowano kwotą 1,2 mln zł uruchomienie pierwszych dodatkowych 15 połączeń kolejowych, aby zwiększyć ich częstotliwość na podstawowych, najbardziej obciążonych ruchem ciągach kolejowych. W kolejnym rozkładzie jazdy liczba tych połączeń wzrosła do 40 (za 6 mln zł).

W ub. roku GZM i PKP PLK podpisały list intencyjny, w którym kolejowa spółka zadeklarowała m.in. wsparcie merytoryczne w pracach nad studium wykonalności Kolei Metropolitalnej. W tym roku Metropolia przeznaczy 10 mln zł na przebudowę infrastruktury kolejowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg (docelowo planując 26 mln zł dotacji).(PAP)Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
GZM
kolej metropolitalna