TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Śląskie na plusie, Koleje Śląskie bez zmniejszonych środków z UM
PAP InfoRail.pl - Opublikowano: 20.06.2017 09:17:48 1 komentarz
Śląskie na plusie, Koleje Śląskie bez zmniejszonych wydatków

Zarząd woj. śląskiego uzyskał absolutorium z wykonania budżetu na 2016 r. - zdecydowali w poniedziałek radni sejmiku woj. śląskiego. Tamtejszy samorząd zakończył ubiegły rok dodatnim wynikiem - ponad 140 mln zł, jednocześnie realizując plan wydatków w ok. 75 proc.

Zarząd woj. śląskiego uzyskał absolutorium z wykonania budżetu na 2016 r. - zdecydowali w poniedziałek radni sejmiku woj. śląskiego. Tamtejszy samorząd zakończył ubiegły rok dodatnim wynikiem - ponad 140 mln zł, jednocześnie realizując plan wydatków w ok. 75 proc.

O przegłosowaniu absolutorium zdecydowali radni koalicji PO-PSL-RAŚ-SLD. PiS było przeciwne. Występujący w imieniu tego klubu radny Piotr Czarnynoga ocenił, że "tak źle z realizacją budżetu woj. śląskiego jeszcze nie było". "Fakt, że dzięki temu mamy do dyspozycji w budżecie na 2017 r. aż 144,4 mln zł (…), to wielka miara niezrealizowanych w ocenianym 2016 r. zadań" - uznał.

Prosząc radnych o absolutorium marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa przypomniał, że w pierwotnej uchwale budżetowej na 2016 r. zaplanowano dochody na poziomie 1,418 mld zł, a wydatki - 1,535 mld zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano m.in. 159 mln zł kredytów; ponad 41 mln zł stanowiły środki niewykorzystane w 2015 r. Budżet ten ulegał zmianom, jak mówił Saługa, m.in. wobec decyzji rządowych czy otrzymanych dotacji.

Faktycznie wydatki wyniosły ok. 1,206 mln zł (co oznacza realizację planu na poziomie 75,3 proc.), a dochody ok. 1,228 mln zł (realizacja w 86,4 proc.).

Marszałek zaznaczył, że największe wydatki wiązały się - jak co roku - z realizacją zadań związanych z transportem i łącznością (ok. 517 mln zł).

Ostatecznie w ub. roku samorząd woj. śląskiego zanotował nadwyżkę budżetową w wysokości 21,5 mln zł; z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych pozostało też ok. 123 mln zł wolnych środków. Złożyło się to na wynik finansowy na poziomie 144,4 mln zł (które w tegorocznym budżecie zostały już niemal w całości rozdzielone).

Ostatecznie mniejsze niż zakładane okazały się też kredyty - zaciągnięto ich łącznie na niespełna 93 mln zł. Całkowite zadłużenie woj. śląskiego na koniec grudnia 2016 r. wyniosło ok. 699 mln zł, co daje 57 proc. dochodów z 2016 r. (to najwyższy w Polsce wskaźnik zadłużenia poniżej ustawowej bariery 60 proc. dochodów; przekraczają go w Polsce obecnie trzy województwa).

Radny PiS Piotr Czarnynoga wymieniał m.in. wskaźniki realizacji wydatków w poszczególnych działach budżetu, np. wydatki na usuwanie klęsk żywiołowych zaplanowane na 2,5 mln zł zostały zrealizowane w 13,1 proc. W dziale transport i łączność plan zrealizowano w 63,5 proc. "Nie zmniejszyliśmy wydatków na Koleje Śląskie, które nadal drenują nasz budżet bez poprawy jakości działania" - ocenił.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
  • soad – 20.06.2017

    Szanowny Pan Piotr zapomina, że jego partyjny kolega pan Adamczyk kontynuuje politykę pomijania potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturę kolejową na terenie naszego województwa. Zajmuje się KDP i CPL ale w rozłączeniu ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego milczy albo wręcz hamuje pomysły samorządów. KŚ rozwiną się jeśli będą miały po czym jeździć niezawodnie i w przyzwoitym czasie

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!