TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Śląskie Flirty do przeglądów
InfoRail.pl - Opublikowano: 30.05.2018 15:27:50
Śląskie Flirty do przeglądów

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004.

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na usługi utrzymaniowe odpowiadające poziomom określonym w DSU jako P3.2 i P3.3 na elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN75 o numerze 001, 002, 003 i 004.

Oferty można składać do 11 czerwca 2018 roku, muszą one zachować ważność do 9 sierpnia 2018 roku.

Wymagane jest doświadczenie. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) co najmniej dwie usługi obejmujące swoim zakresem utrzymanie poziomu P3.2 i P3.3 co najmniej czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych, każda o wartości nie mniejszej niż 260 000,00 PLN brutto.

Wymagany termin realizacji prac to 28 lutego 2019 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Flirt
Koleje Śląskie
P3