TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Śląskie EN57 i EN71 do naprawy
InfoRail.pl - Opublikowano: 18.04.2017 11:39:00
Śląskie EN57 i EN71 do naprawy

Koleje Śląskie poszukują wykonawcy naprawy 4 poziomu utrzymania: 5 ezt-ów serii EN57AKŚ i 2 ezt-ów serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa.

Koleje Śląskie poszukują wykonawcy naprawy 4 poziomu utrzymania: 5 ezt-ów serii EN57AKŚ i 2 ezt-ów serii EN71AKŚ wraz z dostosowaniem systemów do obowiązujących przepisów prawa.

Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT to 16 700000,00 PLN. Prace powinny zostać wykonane w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) usługę obejmującą swoim zakresem obsługę czwartego poziomu utrzymania lub obsługę piątego poziomu utrzymania lub dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 16 000 000,00 PLN brutto.

Oferty można składać do 23 maja 2017 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
EN57
EN71
Koleje Śląskie