TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Śląskie Elfy do przeglądów
InfoRail.pl - Opublikowano: 31.01.2017 09:14:22 2 komentarze
Śląskie Elfy do przeglądów

Koleje Śląskie muszą wysłać swoje najdłuższe pociągi na przeglądy. Przewoźnik właśnie ogłosił przetarg.

Koleje Śląskie muszą wysłać swoje najdłuższe pociągi na przeglądy. Przewoźnik właśnie ogłosił przetarg.

Jego przedmiotem jest usługa przeglądu 3 poziomu utrzymania 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WEb o numerach 001, 002, 003, 004, 005, 006 wraz z naprawami bieżącymi. Szacunkowa wartość zamówienia to 1 700 000.00 PLN netto.

Prace powinny zostać wykonane w okresie od  1 marca do 31 grudnia 2017 roku. Oferty można składać do 13 lutego 2017 roku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) usługę obejmującą swoim zakresem obsługę trzeciego poziomu utrzymania lub obsługę czwartego poziomu utrzymania lub obsługę piątego poziomu utrzymania lub dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.

Przypomnijmy, że producentem jednostek 27Web Elf jest bydgoska PESA.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
Elf
27WEb
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!