TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

SKM Warszawa ulepsza 19WE
InfoRail.pl - Opublikowano: 17.07.2017 00:20:50
SKM Warszawa ulepsza 19WE

Szybka Kolej Miejska ogłosiła przetarg na wykonanie czterech obsług 3 poziomu utrzymania w elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 19 WE oraz wykonanie prac dodatkowych.

Szybka Kolej Miejska ogłosiła przetarg na wykonanie czterech obsług 3 poziomu utrzymania w elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 19 WE oraz wykonanie prac dodatkowych.

Na przedmiot zamówienia składa się:

a) wykonanie obsług technicznych P3 utrzymania czterech pojazdów – elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 19WE, o numerach fabrycznych 01, 02, 03 i 04, według zatwierdzonej przez Prezesa UTK Dokumentacji Systemu Utrzymania;

b) wykonanie ulepszenia systemu monitoringu w czterech ezt wraz z udzieleniem licencji na oprogramowanie;

c) wykonanie prac dodatkowych, związanych z obsługą techniczną poziomu P3 wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 19WE;

d) wykonanie prac dodatkowych pozaplanowych, związanych z obsługą techniczną poziomu P3, wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 19WE i nie ujętych na liście prac dodatkowych.

Ponadto, w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania wszelkich legalizacji urządzeń (poddozorowych, związanych z bezpieczeństwem) oraz zachowanie lub odnowienie ich oznakowania;

b) sporządzenie i przekazanie zamawiającemu wraz z oddaniem pojazdów ezt dokumentacji;

c) przeszkolenia, na swój koszt personelu zamawiającego (dwóch osób), który będzie obsługiwał system monitoringu.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje należycie (wraz z załączeniem dowodów w postaci referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot wobec którego usługa była wykonywana) usługę lub usługi, których przedmiotem była obsługa 3 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych z napędem przekształtnikowym i silnikami asynchronicznymi lub wyższych, w ilości nie mniej niż 4 (czterech) obsług w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert lub wyprodukowanie co najmniej 4 (czterech) takich pojazdów.

Oferty można składać do 21 sierpnia 2017 roku. Decyduje cena.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SKM Warszawa
19WE
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.