TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

SKM i PKM z unijnym dofinansowaniem. Szansa na rozwój
InfoRail.pl - Opublikowano: 12.03.2018 16:27:29
SKM i PKM z unijnym dofinansowaniem. Szansa na rozwój (foto: PKM)

Prawie 609 milionów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 przeznaczy Unia Europejska na dofinansowanie transportu kolejowego poza TEN-T – poinformowało CUPT.

Prawie 609 milionów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 przeznaczy Unia Europejska na dofinansowanie transportu kolejowego poza TEN-T – poinformowało CUPT.

Powstaną m.in. nowe przystanki kolejowe w Gdańsku i Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą. Będą też środki na Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i dalszy rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitarnej.

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.5.2/2/16 dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, przedstawiamy listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 8 marca 2018 r.

Dofinansowanie UE otrzymają:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – projekt pt. "Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą".

2. Pomorska Kolej Metropolitarna S.A. – projekt pt. "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga".

3. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – projekt pt. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351".

Wartość 3 projektów, które znalazły się na liście, to aż 881 181 529,40 zł, w tym wysokość środków przyznanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 to 608 744 286,45 zł. Każdy z projektów otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 85 proc.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKM
SKM
CUPT
PKP PLK
Unia Europejska
TEN-T
dofinasnowanie