TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Senatorowie nadal będą jeździć pociągami PKP Intercity. Ile to kosztuje?
InfoRail.pl - Opublikowano: 28.11.2017 09:29:17
Senatorowie nadal będą jeździć pociągami PKP Intercity. Ile to kosztuje?

Kancelaria Senatu zawarła umowę z PKP Intercity na przejazdy kolejowe senatorów na terenie kraju.

Kancelaria Senatu zawarła umowę z PKP Intercity na przejazdy kolejowe senatorów na terenie kraju.

Usługa przewozu Senatorów RP obejmuje:

1) przewóz w komunikacji krajowej na liniach normalnotorowych:

a) w wagonach z miejscami do siedzenia, w pociągach uruchamianych przez PKP IC,

b) w wagonach PKP IC z miejscami sypialnymi oraz do leżenia, za wyjątkiem pociągów powracających z zagranicy,

2) rezerwację miejsc do siedzenia w pociągach uruchamianych przez PKP IC, z wyjątkiem miejsc w przedziałach menedżerskich oraz pociągów powracających z zagranicy.

Całkowita wartość zamówienia to 1 528 664.81 PLN netto.

Umowa została zawarta bezprzetargowo. Dlaczego? Otóż ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia usługa w zakresie bezpłatnych finansowanych z budżetu Kancelarii Senatu przejazdów kolejowych senatorów na terenie kraju, w tym szczególnie w zakresie przejazdów wagonami sypialnymi i do leżenia, świadczona może być tylko przez jednego wykonawcę, to jest przez PKP Intercity, które są jedynym przewoźnikiem posiadającym i zarządzającym siecią połączeń kolejowych i obsługującym pociągi kwalifikowane (w tym m.in. Intercity) na terenie całego kraju, a także świadczącym usługę przewozu w wagonach z miejscami sypialnymi lub z miejscami do leżenia.

Specyficzny charakter warunków realizacji usługi przewozowej dla senatorów polega m.in. na konieczności zapewnienia senatorom nieodpłatnego korzystania z przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – uprawnienia określonego przez sprecyzowanie, że polega ono na przejazdach w pociągu oznaczonym jako pociąg objęty rezerwowaniem miejsc, stosowaniu do senatorów systemu rezerwacji miejsc w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia, kredytowaniu przejazdów senatorów polegającym na wydawaniu biletów na podstawie "zlecenia na przejazd wagonem sypialnym" wystawionego przez Kancelarię Senatu.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
Senat
bilet