TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Senat za przeniesieniem do MSWiA komisji badającej wypadki kolejowe
PAP InfoRail.pl - Opublikowano: 27.09.2019 09:26:06
Senat za przeniesieniem do MSWiA komisji badającej wypadki kolejowe (foto: PAP)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zostanie wyłączona ze struktury Ministerstwa Infrastruktury i wejdzie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych zostanie wyłączona ze struktury Ministerstwa Infrastruktury i wejdzie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - przewiduje nowela ustawy o transporcie kolejowym, która została w czwartek bez poprawek przyjęta przez Senat.

Za nowelizacją głosowało 70 senatorów. Nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowela zakłada, że do kompetencji ministra spraw wewnętrznych będzie należało dysponowanie środkami przeznaczonymi na działalność Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) oraz zapewnienie obsługi administracyjnej jej funkcjonowania.

Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z czerwca 2018 r. TSUE uznał wówczas, że Polska naruszyła prawo unijne, gdyż nie zagwarantowała niezależności organizacyjnej i decyzyjnej PKBWK od zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP Polskich Linii Kolejowych, nad którym to podmiotem nadzór sprawuje minister infrastruktury.

Zdaniem TSUE taki stan rzeczy mógł powodować powstanie konfliktu interesów, ponieważ minister właściwy do spraw transportu, sprawując nadzór właścicielski nad PKP PLK, może wpływać na prowadzenie prac przez PKBWK w taki sposób, aby polski organ dochodzeniowy nie wykazywał naruszeń lub błędów PKP PLK, które mogły spowodować powstanie zdarzenia kolejowego.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP PLK
MSWiA
wypadek