TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Senat za nowelą ustawy uwalniająca krajowy rynek przewozów kolejowych
PAP InfoRail.pl - Opublikowano: 28.02.2020 08:45:53
Senat za nowelą ustawy uwalniająca krajowy rynek przewozów kolejowych

Krajowy rynek kolejowych przewozów pasażerski zostanie otwarty na międzynarodową konkurencję z innych państw członkowskich UE. Senat poparł bez poprawek nowelę ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Krajowy rynek kolejowych przewozów pasażerski zostanie otwarty na międzynarodową konkurencję z innych państw członkowskich UE. Senat poparł bez poprawek nowelę ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizację poparło 93 senatorów, trzech było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej - w 2007 r. dla konkurencji otwarty został rynek kolejowych przewozów towarowych, a w 2010 r. - rynek pasażerskich przewozów międzynarodowych.

Nowelizacja wdraża unijną dyrektywę dotyczącą transportu kolejowego, która przyznaje uprawnienie do sprawiedliwego dostępu do infrastruktury kolejowej we wszystkich państwach członkowskich w celu prowadzenia kolejowych przewozów pasażerskich.

Dzięki nowym przepisom ograniczona będzie ponadto możliwość wywierania wpływu na zarządcę infrastruktury przez przewoźników kolejowych lub podmioty sprawujące nad nimi kontrolę. Zakazane będzie łączenie określonych funkcji lub zajmowanie stanowisk jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego. Ograniczona zostanie ponadto możliwość zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom.

Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz wzajemnego udzielania pożyczek między zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem.

Nowe przepisy wprowadzają też możliwość prowadzenia negocjacji w zakresie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz obowiązek współpracy i informowania innych zarządców infrastruktury, jeśli wystąpią zakłócenia, które mogą mieć wpływ na ruch transgraniczny. Wprowadzono też zmiany w zakresie monitorowania punktualności oraz rekompensat z powodu opóźnienia pociągu.

Dzięki noweli UTK będzie sprawować nadzór nad negocjacjami, których przedmiotem są opłaty za dostęp do infrastruktury oraz nad zawieraniem i wykonywaniem umowy dotyczącej współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po dwóch miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Senat
ustawa
UTK