TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Sąd: Pendolino nie są przystosowane do obsługi niepełnosprawnych
InfoRail.pl - Opublikowano: 04.06.2018 10:31:02 1 komentarz
Sąd: Pendolino nie są przystosowane do obsługi niepełnosprawnych

Bardzo ciekawy wyrok zapadł w sądzie w Katowicach. A dotyczy on obsługi przez pociągi Pendolino osób niepełnosprawnych.

Bardzo ciekawy wyrok zapadł w sądzie w Katowicach. A dotyczy on obsługi przez pociągi Pendolino osób niepełnosprawnych.

Sąd Apelacyjny w Katowicach zajął się apelacją od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie. Powodowie wnosili o zasądzenie od PKP Intercity kwot po 600 000 zł na rzecz każdego z powodów wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu z uwagi na, najkrócej rzecz ujmując, nieprzystosowanie pociągów Pendolino do obsługi osób niepełnosprawnych. Kwota ta była zmieniana dwukrotnie z 200.000 i 400.000 zł.

W uzasadnieniu powodowie wskazywali, że dniu 12 kwietnia 2016 r. powód jechał wraz z opiekunem pociągiem Pendolino. Wykupił bilet ze specjalnym przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, lecz wejście do pociągu nie było przystosowane do przewozu takich osób. W związku z tym pracownicy musieli wnosić wózek przez drzwi. Zdaniem powoda naraziło to jego oraz opiekuna na stres i utratę zdrowia.

Co więcej, w dniu 5 września 2016 r. powód jechał wraz z opiekunem, pociągiem Pendolino, celem uczestnictwa w bardzo ważnej rozprawie w Sądzie Okręgowym. Powód ponownie zakupił bilet z specjalnym przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Jednakże i w tym wypadku nie zadziałała specjalna platforma dla niepełnosprawnych i ponownie pracownicy wnosili wózek do pociągu.

Pozwana Spółka zarzucała, że na stacji kierownik pociągu próbował uruchomić windę przeznaczoną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w celu umożliwienia wjazdu na pokład pociągu. Podczas próby uruchomienia okazało się, że winda jest niesprawna. W związku z powyższym kierownik pociągu zaproponował powodowi wniesienie jego osoby wraz z wózkiem przez pracowników pozwanej, na co uzyskał zgodę. Cała sytuacja miała miejsce w przeciągu kilku minut, w czasie których nie doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia ciała czy też mienia powoda i jego towarzysza. W związku z zaistniałymi problemami technicznymi, kierownik pociągu zgłosił powstałą usterkę techniczną do właściwej komórki organizacyjnej pozwanej Spółki, a także podjął starania w celu zapewnienia powodowi możliwości opuszczenia pociągu na stacji końcowej.

Pozwana zakwestionowała powództwo zarówno co do zasady, jak co do wysokości. Ponadto podniosła, że do występowania z żądaniem ochrony dóbr osobistych uprawniona jest jedynie osoba bezpośrednio dotknięta naruszeniem, a więc osoba, której dobra prawnie chronione zostały bezpośrednio naruszone działaniem sprawcy.

Spółka odmówiła powodom przyznania odszkodowania w związku ze zgłoszonymi przez nich roszczeniami powstałymi na skutek zdarzenia z dnia 12 kwietnia 2016 r. Ubezpieczyciel wskazał, że zarówno analiza przebiegu zdarzenia, jak i okoliczności dotyczącego powyższego zdarzenia, nie dają podstaw do twierdzenia, iż ta sytuacja spowodowała u powodów rozstrój zdrowia.

W ocenie Sądu pierwszej instancji powodowie nie wykazali jakie ich dobra osobiste zostały naruszone i nie udowodnili kto i w jaki sposób dokonał takiego naruszenia. Od tego wyroku powodowie złożyli apelację. We wnioskach końcowych osobistej apelacji powodowie zarzucali, że nie zgadzają się z treścią wyroku i wnoszą o ponowne rozpoznanie sprawy i rozpatrzenie wszystkich okoliczności ponownie.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że apelacja nie powinna odnieść skutku. Ale wytknął PKP Intercity, że Pendolino nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Stwierdził bowiem że powód, jako osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim, nie mógł skorzystać ze specjalnej platformy dla osób niepełnosprawnych, lecz zmuszony był do tego, że wnoszony był do pociągu ręcznie przez pracowników kolei. Niewątpliwie powoda spotkał duży dyskomfort. W dzisiejszych czasach, gdy wszelkie budowle, tereny oraz środki komunikacji, dostosowywane są dla osób niepełnosprawnych, nie powinno dochodzić do sytuacji, że osoba taka nie korzysta ze specjalnych urządzeń, umożliwiających w sposób dyskretny i naturalny przemieszczenie się. Tym bardziej w urządzenia takie wyposażone winny być nowoczesne linie kolejowe, w których reklamowany jest wysoki komfort jazdy, nie mówiąc już o kosztach takiego przejazdu. Zdawać się może, że ów wysoki komfort przewidziany jest wyłącznie dla osób pełnosprawnych, bowiem powód przy wejściu do pociągu zmuszony był do poddania się obsłudze daleko odbiegającej od obecnych standardów. Zrozumieć można i też jego wstyd i zażenowanie, gdyż taka sytuacja niewątpliwie zwraca uwagę osób postronnych – stwierdził Sąd.

Oceniając zasadność zażalenia Sąd Apelacyjny miał na uwadze to, że rzeczą skandaliczną jest to, że obsługa tak luksusowego pociągu jak Pendolino nie jest wyposażona w platformą dla osób niepełnosprawnych.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
Pendolino
EIP
  • Edi666 – 04.06.2018

    W dodatku niesprawna, skład w ogóle nie powinien wyjechać na trasę.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !