TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Rzeszów: Województwo Podkarpackie kupi 8 sztuk fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym
InfoRail.pl - Opublikowano: 22.03.2019 23:58:13

Województwo Podkarpackie informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach realizowanego projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w zakresie: Zakup taboru wraz z usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą

Województwo Podkarpackie informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach realizowanego projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w zakresie: Zakup taboru wraz z usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą

Dane zamawiającego:

Województwo Podkarpackie

35-010 Rzeszów

Łukasza Cieplińskiego 4

Tel. +48 178606766

Fax. +48 178501761

E-mail j.jarosz@podkarpackie.pl

WWW www.bip.podkarpackie.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach realizowanego projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w zakresie: Zakup taboru wraz z usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą

Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 8 szt. fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym w wersji trójczłonowej, zwanych w dalszej części EZT, przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA o średniodobowym przebiegu każdego z pojazdów w przedziale 300-500 km (przy założeniu rocznego rozliczania) wraz z:

1) przeprowadzeniem szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi i utrzymania,

2) świadczeniem usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych w zakresie spełniającym cztery poziomy utrzymania pojazdów kolejowych tj. P1, P2, P3 i P4.

Przedmiotem zamówienia w zakresie opcjonalnym jest:

1) dostawa pakietu naprawczego pozderzeniowego, o którym mowa w załączniku nr 7 do Umowy,

2) dostawa niezbędnych przyrządów i narzędzi gwarantujących należyte świadczenie Obsługi Pojazdów do poziomu utrzymania P3 włącznie zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania (dalej DSU), oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Operatora z zakresu obsługi tego wyposażenia,

3) dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, stacjonarnego symulatora jazdy wraz z jego instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników i pięcioletnim upgrade (systemu wraz z aktualizacją tras).

Symulator powinien odpowiadać wymogom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 23.10.2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1566) w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą

Zaplecza Technicznego PKA - punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem na terenie stacji kolejowej Rzeszowie - Staroniwa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.1 do SIWZ.

W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 180 dni od daty podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 8 kwiecień 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
pojazdy szynowe
napęd elektryczny
PKA
Podmiejska Kolej Aglomeracyjna
Województwo Podkarpackie
Rzeszów
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.