TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Rynek zakupów taboru kolejowego okiem Newagu
- Opublikowano: 20.11.2019 09:45:14
Rynek zakupów taboru kolejowego okiem Newagu

Newag cyklicznie przedstawia informacje na temat rynku zakupów taboru kolejowego. Ostatnie dane na ten temat zostały opublikowane 15 listopada, w ramach komentarza do wyników finansowych po III kwartałach 2019 roku.

Newag cyklicznie przedstawia informacje na temat rynku zakupów taboru kolejowego. Ostatnie dane na ten temat zostały opublikowane 15 listopada, w ramach komentarza do wyników finansowych po III kwartałach 2019 roku.

EZT-y

W segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnie z przewidywaniami w 2019 roku ogłoszono ponownie trzy postępowania na dostawę taboru unieważnione w roku poprzednim. Były to postępowania województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Dwa z nich zakończyły się wygraną NEWAG. Istotnym wydarzeniem było odstąpienie przez Szybką Kolej Miejską w Warszawie od umowy z Pesą na dostawę nowych EZT i informacja o planowanym ponownym ogłoszeniu przetargu.

SZT-y

W segmencie spalinowych zespołów trakcyjnych rozstrzygnięto postępowanie na dostawę 4 spalinowych zespołów trakcyjnych dla Kolei Wielkopolskich – umowę podpisano we wrześniu 2019 roku.

Plany

Grupa według swojej najlepszej wiedzy przewiduje w ciągu najbliższych miesięcy:

▪ W segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych ogłoszenie postępowań przez Koleje Dolnośląskie, PKP SKM w Trójmieście oraz Szybką Kolej Miejską w Warszawie;

▪ NEWAG bierze także udział w dialogu technicznym organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na zaprojektowanie i dostawę nowych EZT do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego;

▪ W segmencie spalinowych zespołów trakcyjnych spodziewane jest ponowne ogłoszenie postępowania przez Koleje Dolnośląskie;

▪ W segmencie hybrydowych zespołów trakcyjnych spółka uczestniczy w dialogu technicznym ogłoszonym przez Województwo Zachodniopomorskie, a także prowadzi rozmowy z innymi zainteresowanymi klientami;

▪ W segmencie wagonów osobowych, gdzie głównym Zamawiającym jest PKP Intercity S.A. NEWAG będzie analizował wszystkie postępowania i selektywnie je wybierał kierując się potencjałem marży i wymaganych zasobów do zaangażowania;

▪ W segmencie lokomotyw spalinowych planuje się pozyskać kilka zamówień na modernizację lokomotyw spalinowych SM42 i SM48 z rynku przewoźników prywatnych. Emitent kontynuuje realizacje kontraktu na modernizację 60 lokomotyw SM48 dla PKP Cargo;

▪ W segmencie lokomotyw elektrycznych kontynuowane będą rozmowy z kilkoma przewoźnikami towarowymi zainteresowanymi zakupem lokomotyw cztero i sześcioosiowych. Producent oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie postępowania przez Lotos Kolej na dostawę jednej lokomotywy czteroosiowej. Na dzień publikacji raportu trwa przetarg ogłoszony przez Pol-Miedź Trans, również na dostawę jednej lokomotywy.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Newag
ezt
szt
lokomotywa