TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Przygotowania do objazdu dla trasy Bydgoszcz – Trójmiasto
InfoRail.pl - Opublikowano: 25.05.2020 09:45:25
Przygotowania do objazdu dla trasy Bydgoszcz – Trójmiasto (źródło: Wikipedia/Artur Andrzej)

Szykują się przygotowania linii kolejowych: nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto".

Szykują się przygotowania linii kolejowych: nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto".

PKP PLK właśnie ogłosiły przetarg na ich wykonanie. Oferty można składać do 30 czerwca 2020 roku. Decyduje cena.

Szacunkowa wartość zamówienia to 100 000 000.00 PLN netto.

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont jednotorowej linii kolejowej nr 234 na odcinku od km 11,030 do km 19,898 oraz jednotorowej linii kolejowej nr 229 na odcinku od km 24,400 do km 30,905 wraz z urządzeniami sterowania i zasilania nietrakcyjnego, urządzeniami sterowania i telekomunikacją, a także zamówienia opcjonalne w zakresie:

a) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń,

b) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynności wymaganych prawem,

c) zaprojektowanie i wykonanie zakresu torowego i okołotorowego, inżynieryjnego kubaturowego, peronów i dojść, przejazdów kolejowych w tym robót drogowych, srk, elektroenergetyki nietrakcyjnej, telekomunikacji,

d) robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

e) przeprowadzenia procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów.

f) zamówienie opcjonalne na zaprojektowanie i budowę mijanki w Gdańsku Kokoszkach.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla łącznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrębie posterunku odgałęźnego Glincz wraz z urządzeniami sterowania i zasilania nietrakcyjnego, urządzeniami sterowania i telekomunikacją, a także zamówienia opcjonalne (nadzór autorski) w zakresie:

a) dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji łącznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrębie posterunku odgałęźnego Glincz,

b) zamówienie opcjonalne (Opcja nr 1) na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją łącznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrębie posterunku odgałęźnego Glincz.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP PLK
Gdańsk
stacja
remont