TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Przewozy Regionalne w Białymstoku będą myły pociągi. Ręcznie
InfoRail.pl - Opublikowano: 09.08.2019 13:31:26
Przewozy Regionalne w Białymstoku będą myły pociągi. Ręcznie

Mamy XXI wiek a Przewozy Regionalne inwestują w technologię … ręczną. W ten sposób będą myły pociągi w Białymstoku. Nawet chcą wybudować specjalne stanowisko.

Mamy XXI wiek a Przewozy Regionalne inwestują w technologię … ręczną. W ten sposób będą myły pociągi w Białymstoku. Nawet chcą wybudować specjalne stanowisko.

Właśnie ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu i budowę stanowiska do ręcznego mycia zewnętrznego pasażerskich pojazdów szynowych. Postępowanie jest dwuetapowe. : I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – negocjacje ostatecznej ceny lub aukcja elektroniczna.

Na wybudowanie stanowiska będzie 9 miesięcy. Oferty można składać do 20 sierpnia 2019 roku.

Stanowisko, o którym mowa powyżej, winno zostać zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby skutecznie zabezpieczać grunt przed przedostawaniem się ścieków przemysłowych z ręcznego mycia zewnętrznego pojazdów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Przedstawione rozwiązanie projektowe winno uwzględniać wykonanie łatwej do demontażu nawierzchni zabezpieczającej w technologii szczelnej, nienasiąkliwej i łatwo zmywalnej, z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne (mróz, upał) oraz opracowanie koncepcji odprowadzenia ścieków przemysłowych w sposób zorganizowany do istniejącej kanalizacji sanitarnej, po uprzednim podczyszczeniu przez stosowne urządzenie.

Stanowisko do ręcznego mycia zewnętrznego winno zostać zaprojektowane i wykonane wzdłuż toru nr 154 na długości 24 mb i szerokości ok. 1,5 m po obu stronach toru, z uwzględnieniem zabezpieczenia przestrzeni między szynami (rozstaw szyn 1,435m). Ilość ścieków przemysłowych planowanych do odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

- ok. 1m³/h,

- ok. 2m³/doba,

- ok. 260m³/rok.

Przedmiot zamówienia winien być wykonany z materiałów nowych, nieużywanych, które powinny się cechować trwałością użytkową, estetyką i posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości.

Wysokie wymagania. A może warto byłoby zainwestować jednak w myjnię automatyczną?Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
Białystok
myjnia