TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Przewozy Regionalne ponownie podejmują próbę zakupu Linków?
InfoRail.pl - Opublikowano: 17.06.2019 10:00:13
Przewozy Regionalne ponownie podejmują próbę zakupu Linków?

Przewozy Regionalne ponawiają próbę zakupu używanych dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Nie jest chyba żadną tajemnicą, że w grę wchodzą Linki od PESY.

Przewozy Regionalne ponawiają próbę zakupu używanych dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Nie jest chyba żadną tajemnicą, że w grę wchodzą Linki od PESY.

Pojazdy muszą między innymi:

1) być przystosowane do realizacji pracy przewozowej w ruchu regionalnym na różnych kategoriach linii kolejowych o wysokości peronów 300-760 mm;

2) posiadać bezterminowy dokument wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego uprawiający do ich eksploatacji na infrastrukturze kolejowej na terenie Polski, w szczególności na infrastrukturze kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A.;

3) być sprawne technicznie i posiadać w chwili przekazania do Zamawiającego ważne świadectwo sprawności technicznej, a także – wg posiadanej dokumentacji utrzymaniowej – nie mogą wymagać wykonania czynności utrzymaniowych poziomu P4 w okresie co najmniej 4 lat od dnia upływu terminu składania ofert w Postępowaniu;

4) być zarejestrowane w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) i posiadać nadane europejskie numery pojazdu kolejowego (EVN);

5) posiadać system informacji pasażerskiej, klimatyzację kabiny maszynisty i części pasażerskiej, monitoring wnętrza Pojazdu, tempomat.

Czas na dostawę to 30 dni.

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania, po jednym pojeździe na każde z nich.

Oferty można składać do 28 czerwca 2019 roku.

Przy poprzednim podejściu oferta PESY okazała się za droga. Bydgoska firma zaproponowała kwotę 12.769.860,00 zł brutto za pojazd. Przewoźnik na ten cel chciał przeznaczyć 11.500.000,00 zł.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
szt