TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Przewozy Regionalne nie zezłomowały ED73. Tylko go sprzedały
InfoRail.pl - Opublikowano: 21.11.2019 12:15:01
Przewozy Regionalne nie zezłomowały ED73. Tylko go sprzedały (źródło: Wikipedia/Szakal)

Po kilku miesiącach od wysłania wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej (ustawowy termin wynosi 14 dni) Przewozy Regionalne przesłały odpowiedź na temat kasacji ED73.

Po kilku miesiącach od wysłania wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej (ustawowy termin wynosi 14 dni) Przewozy Regionalne przesłały odpowiedź na temat kasacji ED73.

Logika w niej zaprezentowana jest na tyle pokrętna, że odpowiadający miał chyba na celu zdjęcie z siebie odpowiedzialności za pocięcie składu, o wpisanie do rejestru którego wystąpiła co najmniej jedna organizacja.

Napisano w niej: Odpowiadając na Pański wniosek z 10 sierpnia 2019 r., dotyczący żądania udostępnienia informacji publicznej w zakresie "czy i kiedy nastąpiła fizyczna likwidacji jednostki ED73", pragnę poinformować, że zakres przedmiotowy wniosku nie dotyczy materii ustawowej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198). Wobec powyższego przedmiotowa informacja nie stanowi informacji publicznej.

Informuję także, iż w ramach postępowania PRZPa-250/128a/2019 wrak pojazdu ED73-001 został sprzedany 1 sierpnia 2019.

Próbując odczytać intencje odpowiadającego wydaje nam się, że Przewozy Regionalne chciały zakomunikować, że pojazd faktycznie sprzedały, ale go nie pocięły. Jest to oczywiście prawdą, bo fizycznej likwidacji składu dokonała firma zewnętrzna. Tyle, że na terenie należącym do Przewozów Regionalnych i za ich wyraźnym przyzwoleniem, wszakże powyższe postępowania dotyczyło złomowania poszczególnych ezt-ów, w tym ED73. Czy zatem w tej sytuacji nie lepiej było napisać "tak zezłomowaliśmy ED73"?

Przewozy Regionalne nadal nie odpowiedziały na nasze zapytanie o udostępnienie informacji publicznej w sprawie lokomotyw EU07, które również zostały sprzedane, ale nie zezłomowane. Mając jednak uwagę, że spółka nic nie robi sobie z obowiązujących przepisów, trzeba mieć nadzieję, że może jednak jeszcze odpowie. Niezależnie od tego cały czas analizujemy możliwości prawne, związane z podjęciem dalszych kroków w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy wiemy już, że są do tego bardzo mocne podstawy. Do sprawy będziemy wracać na łamach InfoRail.pl.   Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
ED73