TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Przewozy Regionalne czują się krzywdzone przez Małopolskę
- Opublikowano: 21.09.2018 11:56:37 1 komentarz
Przewozy Regionalne czują się krzywdzone przez Małopolskę

Sejmik Województwa Małopolskiego planuje podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Koleje Małopolskie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości ponad 50 mln zł zakupionych przy współudziale Unii Europejskiej – piszą w komunikacie prasowym Przewozy Regionalne.

Sejmik Województwa Małopolskiego planuje podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Koleje Małopolskie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości ponad 50 mln zł zakupionych przy współudziale Unii Europejskiej – piszą w komunikacie prasowym Przewozy Regionalne.

W ich ocenie podjęcie uchwały poskutkuje dalszym, nieuzasadnionym krzywdzeniem Spółki poprzez niewywiązywanie się Województwa z zawartych umów.

Spółka podaje, że na początku 2018 roku wezwała Województwo Małopolskie do wykonania obowiązku udostępnienia jej dwóch sztuk czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych spośród nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, do czego Województwo Małopolskie zobowiązało się w umowie PSC.

Przewozy Regionalne podkreślają, że postępowanie Województwa Małopolskiego w zakresie braku wywiązywania się ze zobowiązań przyjętych w porozumieniu oraz umowie PSC, podlega kontroli w odniesieniu do zachowania należytej staranności, o której mowa w art. 355 kc. Mając na uwadze dobro pasażerów Województwa Małopolskiego Przewozy Regionalne prowadzą działania w kierunku egzekwowania zapisów umów i porozumień, bowiem należyte wykonanie obowiązków kontraktowych zawartych w umowie PSC podlega dodatkowo odpowiedzialności opartej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 471 i nast. ).

Przewoźnik zwraca uwagę, że z Wystąpienia Pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli wynika, że począwszy od początku obowiązywania rozkładu jazdy 2015/2016, spółka Koleje Małopolskie otrzymywała od Województwa Małopolskiego (w drodze umów użyczenia lub dzierżawy) znacznie większą liczbę taboru kolejowego niż spółka PR. Zgodnie z umowami PSC zawartymi przez Województwo w dniu 7 grudnia 2015 r. z każdym z ww. operatorów, spółka Koleje Małopolskie otrzymać miała 15 elektrycznych zespołów trakcyjnych (5 miało być przedmiotem umowy użyczenia, a 10 – przedmiotem umowy dzierżawy), podczas gdy spółka PR – już tylko 6 pojazdów w ramach umowy użyczenia i kolejne 6 w formule dzierżawy.

– Podjęcie przez Sejmik Województwa Małopolskiego przedmiotowej uchwały, będzie skutkowało brakiem możliwości wywiązania się ze zobowiązania zawartego w umowie PSC, poprzez co dojdzie do nieuzasadnionego pokrzywdzenia Spółki Przewozy Regionalne. W wyniku tego powstanie uzasadniona wątpliwość co do tego, czy udzielana spółce Koleje Małopolskie przez Województwo Małopolskie pomoc finansowa oraz rekompensaty są adekwatne, biorąc pod uwagę liczbę udostępnianego tej spółce taboru w proporcji do realizowanej przez nią pracy eksploatacyjnej. Przekazane w ten sposób wsparcie finansowe, przy jednoczesnej odmowie udzielenia go Przewozom Regionalnym będzie zatem nie tylko naruszeniem przez Województwo Małopolskie zobowiązań umownych, ale również praktyką naruszającą reguły konkurencji – mówi Krzysztof Zgorzelski, Prezes Przewozów Regionalnych.

Co na to Urząd Marszałkowski? Czekamy na stanowisko.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
Małopolska
tabor
  • mechanik – 21.09.2018

    Jakie KMŁ? Co za brednie i szczucie przez PR. Taborem zarządza Marszałek, a stękającą patologię zagonić do roboty.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !