TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Przewozy Regionalne chcą naprawiać dwa podlaskie SA133
InfoRail.pl - Opublikowano: 04.09.2019 09:23:46
Przewozy Regionalne chcą naprawiać dwa podlaskie SA133

Oddział Podlaski Przewozów Regionalnych ogłosił przetarg na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (PU4), wraz z pracami dodatkowymi dwóch autobusów szynowych.

Oddział Podlaski Przewozów Regionalnych ogłosił przetarg na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (PU4), wraz z pracami dodatkowymi dwóch autobusów szynowych.

Zamówienie obejmuje jednostki o numerach:

1) SA133-019 (o numerach EVN 95 51 2 820 041-2, 95 51 2 820 042-0);

2) SA133-020 (o numerach EVN 95 51 2 820 043-8, 95 51 2 820 044-6).

Wykonawca musi zobowiązać się do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przewidzianym w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU), Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) pojazdu, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) oraz Instrukcją o utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5.

Termin wykonania przeglądu każdego autobusu szynowego wyniesie 90 dni kalendarzowych od dnia odbioru pojazdów do naprawy. Zamawiający powinien przekazać wykonawcy:

1) SA133-019 - do dnia 8 stycznia 2020 r.

3) SA133-020 - do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie umowy na wykonanie przeglądu czynności czwartego poziomu utrzymania lub czynności piątego poziomu utrzymania o wartości brutto umów w ww. zakresie nie mniejszej niż: 3 000 000,00 PLN brutto każda.

Oferty można składać do 7 października 2019 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Podlaskie
Przewozy Regionalne
tabor
SA133