TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Przewozy Regionalne były przeciwne uruchomieniu połączeń LEO Express do Terespola
InfoRail.pl - Opublikowano: 06.01.2020 10:45:50
Przewozy Regionalne były przeciwne uruchomieniu połączeń LEO Express do Terespola

Przewozy Regionalne, mimo że nie uruchamiają połączeń dalekobieżnych na trasie Warszawa – Terespol, złożyły do UTK wniosek o badanie równowagi ekonomicznej w toku postępowania o przyznanie otwartego dostępu czeskiemu przewoźnikowi LEO Express.

Przewozy Regionalne, mimo że nie uruchamiają połączeń dalekobieżnych na trasie Warszawa – Terespol, złożyły do UTK wniosek o badanie równowagi ekonomicznej w toku postępowania o przyznanie otwartego dostępu czeskiemu przewoźnikowi LEO Express.

Przewozy Regionalne stwierdziły, że realizują przewozy między innymi na linii nr 2 Warszawa Centralna – Terespol na odcinku Terespol – Łuków – Siedlce oraz Terespol – gr. państwa – Brest Centralnyi, na podstawie zawartej w dniu 9 grudnia 2016 roku z Województwem Lubelskim umową o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2017 - 2020.

Wskazały, że dodatkowe połączenia innych przewoźników na tych samych odcinkach linii kolejowych stwarzają realną możliwość przejęcia części podróżnych z pociągów REGIO tym bardziej, że przewoźnik LEO Express nie ograniczył dostępności i taryfy na trasie przejazdu w komunikacji krajowej. Połączenia takie mogą obniżyć rentowność pociągów REGIO objętych umową o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich zarówno na odcinku Siedlce – Terespol jak również w komunikacji przygranicznej w relacji Terespol – Brest Centr. – Terespol.

Przewozy Regionalne podniosły, że uruchomienie nowych połączeń, w oparciu o zgłoszony projekt rozkładu jazdy, byłoby kolizyjne dla pociągów uruchamianych przez ww. przewoźnika, w ramach kontraktu służby publicznej. Kolizja dotyczy pociągów:

1. REGIO nr 11815 rel. Łuków – Terespol;

2. REGIO nr 11799 relacji Łuków – Biała Podlaska;

3. REGIO nr 119 rel. Brest Centr. – Terespol; oraz

4. REGIO nr 11822 na odcinku Łuków – Siedlce.

Przewozy Regionalne zaakcentowały, że główna wymiana pasażerska pociągów REGIO odbywa się na stacjach Terespol, Łuków oraz Siedlce tj. postojach handlowych przewidzianych w projekcie rozkładu jazdy Leo Express Global.

Ponadto Przewozy Regionalne oszacowały, że uruchomienie przez Leo Express Global nowej usługi przewozu osób koleją, może skutkować obniżeniem przychodów, niestety nie wiadomo o ile, bo to tajemnica spółki.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Przewozom Regionalnym przeszkadza także pociąg PKP Intercity "Skaryna", który zagraża przygotowaniu i realizacji rozkładu jazdy pociągów pełniących służbę publiczną, będących w finansowaniu organizatora przewozów. Podobnych efektów może dostarczyć uruchamianie przez Leo Express Global nowych połączeń, w ramach wniosku o przyznanie otwartego dostępu.

Po wezwaniu przez Prezesa UTK Przewozy Regionalne wskazały, że nie jest obecnie możliwe oszacowanie elastyczności przewozów. Jednocześnie ww. przewoźnik kolejowy zaznaczył, że: na liniach gdzie występuje konkurencja jednym z najistotniejszych czynników jest cena, której obniżenie w przypadku omawianego odcinka nie daje możliwości zwiększenia potoku podróżnych na tyle, aby pozyskać przychody na niezmienionym poziomie. Utrata przychodów powoduje zwiększenie rekompensaty wypłacanej przez Organizatora.

Przewozy Regionalne, w dalszej części stanowiska, poinformowały, że nie zaobserwowały potencjalnych korzyści, które mogłyby być następstwem uruchomienia przez Leo Express Global nowej usługi przewozu osób. W ocenie ww. przewoźnika kolejowego: wprowadzenie dodatkowych połączeń nie przyniesie oszczędności zarówno w obszarze taborowym jak i pracowniczym. Fakt wprowadzenia dodatkowych pociągów na omawianym odcinku łącznie z przejściem granicznym może spowodować utrudnienia w ruchu lokalnym i przygranicznym pociągów REGIO, a nawet skutkować odwołaniem pociągów w relacji Terespol – Brest Cent. – Terespol z powodu braku przepustowości na stacji granicznej (priorytet pierwszeństwa przejazdu pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych).

Prezes UTK nie dał wiary wywodom Przewozów Regionalnych i stwierdził, że uruchomienie nowego połączenia przez Leo Express Global nie będzie stanowiło zagrożenia równowagi ekonomicznej obowiązującego kontraktu służby publicznej, zawartego pomiędzy Przewozami Regionalnymi a województwem lubelskim. Dodatkowo Prezes UTK zwrócił uwagę, że pociągi realizujące połączenia dla Przewozów Regionalnych w istocie zorientowane są na zapewnianie innego rodzaju usług, aniżeli ma to docelowo czynić nowe połączenie Leo Express Global.

W ocenie Prezesa UTK Intencją Leo Express Global jest zapewnienie nowej usługi przewozu osób, umożliwiającej przemieszczanie się koleją przez terytorium Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Białorusi (w dowolnych kierunkach, przewidzianych warunkami niniejszej decyzji). Istotą nowej usługi jest realizacja połączeń o charakterze międzynarodowym, o zdecydowanie większej skali niż ma to miejsce np. w przypadku pociągów Przewozów Regionalnych, wykonujących połączenia do stacji Brest Centralnyi. Nowa usługa Przewoźnika ma przewidywać również taką konstrukcję oferty, która ma promować realizowanie przez pasażerów podróży na dłuższe odległości niż tylko w ramach jednego województwa czy nawet dwóch. Przewozy, które realizują Przewozy Regionalne mają odpowiadać na potrzeby społeczności w zakresie dojazdu do/z pracy lub szkoły, gdzie Leo Express Global ma z założenia zaspokajać potrzeby transportowe turystów, osób podróżujących z Brześcia do Pragi i Polski w celach zarobkowych i biznesowych, a także osób podróżujących z Polski do Białorusi w celach turystycznych oraz biznesowych. Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
LEO Express
Terespol
UTK