TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Przetarg na studium wykonalności Kolei Metropolitalnej dopiero z końcem roku
PAP InfoRail.pl - Opublikowano: 02.09.2019 15:17:07
Przetarg na studium wykonalności Kolei Metropolitalnej dopiero z końcem roku

Do końca roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zamierza ogłosić przetarg na wykonanie studium wykonalności dla tzw. Kolei Metropolitalnej .

Do końca roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zamierza ogłosić przetarg na wykonanie studium wykonalności dla tzw. Kolei Metropolitalnej – poinformował w poniedziałek odpowiedzialny m.in. za transport członek zarządu GZM Grzegorz Kwitek.

Czterowariantową koncepcję Kolei Metropolitalnej przedstawiono w styczniu br. Dokument ma być podstawą do dyskusji, jak optymalnie zorganizować transport szynowy w Metropolii.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny.

Od początku organizowania GZM jej przedstawiciele akcentowali, że podstawą transportu publicznego na terenie Metropolii powinien być transport szynowy, który przez ostatnich 30 lat tracił tam na znaczeniu. Deklarując wolę odwrócenia tej tendencji, samorządowcy w ub. roku zamówili opracowanie koncepcji tzw. Kolei Metropolitalnej. Przetarg wygrali eksperci Politechniki Śląskiej, którzy przygotowali czterowariantową koncepcję takiej kolei.

W poniedziałek Kwitek uczestniczył w prezentacji efektów prac zespołu, którego zadaniem jest optymalizacja siatki połączeń transportu publicznego w całej Metropolii. Zakładając, że to kolej będzie główną warstwą szkieletu komunikacyjnego na terenie GZM, zespół zaproponował uzupełnienie jej - w perspektywie około dwóch lat - kilkunastoma szybkimi liniami autobusowymi, a także kilkunastoma kolejnymi liniami o charakterze dowozowo-odwozowym.

Odpowiadając na pytania o zagrożenia związane z rozwojem oferty kolejowej, wynikające m.in. z niepewności co do realizacji potrzebnych pod tym kątem inwestycji po stronie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, członek zarządu GZM nawiązał do podpisanego w czerwcu br. listu intencyjnego Metropolii i PLK.

W dokumencie tym kolejowa spółka zadeklarowała m.in. wsparcie merytoryczne w pracach nad studium wykonalności przedsięwzięcia, którego przygotowanie zamierza zlecić Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Wymieniono też inwestycje już realizowane lub planowane przez PLK, istotne dla przyszłej Kolei Metropolitalnej.

W kontekście studium wykonalności Kolei Metropolitalnej Kwitek podał w poniedziałek, że przetarg na jego wykonanie GZM zamierza ogłosić do końca tego roku. Zaznaczył, że kluczowe pod tym kątem rozwoju idei Kolei Metropolitalnej będą - realizowane zgodnie z zapowiedziami rządu w pierwszej kolejności w nowej unijnej perspektywie finansowej - rozbudowa linii kolejowej pomiędzy Będzinem i Katowicami oraz modernizacja tzw. magistrali węglowej od Chorzowa w stronę Tarnowskich Gór.

"Oczywiście jesteśmy tu uzależnieni od inwestycji; widzimy, jaki jest wzrost kosztów na budowach. Dlatego tam, gdzie perspektywy budowy Kolei Metropolitalnej są odległe, w zakresie ok. 10 lat, uruchamiamy połączenia autobusowe, które będą uzupełnieniem tego, co jest. Natomiast cały czas zwiększamy pracę przewozową na istniejących liniach – przy ograniczeniach ich przepustowości i ilości taboru" - wyjaśnił.

Zgodnie z czerwcowym listem intencyjnym wśród inwestycji realizowanych i planowanych przez PKP PLK, a istotnych z punktu widzenia Kolei Metropolitalnej, są m.in. rozbudowa linii kolejowych nr 1 i 139 na odcinku Będzin-Katowice i Katowice Ligota, a także zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy stacji Gliwice Łabędy, wraz z budową nowego przystanku osobowego Gliwice Kopernik.

Planowane jest także opracowanie studium wykonalności i zlecenie dokumentacji projektowej modernizacji lub budowy linii kolejowej Tychy-Bieruń Stary-Nowy Bieruń oraz odbudowa mijanki Łaziska Górne Brada. Inny projekt zakłada przebudowę infrastruktury kolejowej i drogowej stacji Dąbrowa Górnicza i przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg. Do tego wartego ok. 90 mln zł dąbrowskiego projektu, który ma w przyszłości służyć także kolei metropolitalnej, Metropolia dołoży 26 mln zł.

Zgodnie z przygotowaną przez naukowców Politechniki Śląskiej koncepcją Kolei Metropolitalnej pierwszy jej wariant zakłada wykorzystanie istniejących linii kolejowych, zarządzanych przez PKP PLK. W tym wariancie kolej metropolitalna miałaby ograniczać się do relacji Gliwice–Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz Tarnowskie Góry–Tychy Miasto. Zakładane działania obejmują zaplanowane już: zakupy taboru przez GZM i modyfikacje rozkładów jazdy, które zapewniłyby – szczególnie na trasie Gliwice–Ząbkowice, kursowanie pociągów co najmniej co 15 minut w szczycie.

Drugi wariant zakłada wykorzystanie tych samych przebiegów linii (jednak z wydzielonymi dla kolei metropolitalnej torowiskami) oraz wydłużenie jej południowej trasy do stacji Nowy Bieruń (wymaga to odbudowy linii z Tychów). Taki główny szkielet linii miałby 123 km; wymagałby budowy 21 nowych przystanków, rewitalizację – 3, zmianę lokalizacji – 2 i likwidację - 3.

Kolejne warianty zakładają wykorzystanie, prócz istniejącej tzw. kolei ciężkiej (w standardzie UIC), również kolei lekkiej (na kształt warszawskiej WKD) oraz – w przyszłości – np. monorail. W jednym z wariantów zakłada się ponadto m.in. poprowadzenie wydzielonymi technicznie lub jedynie organizacyjnie odcinkami połączenia Gliwice–Ruda Halemba–Mikołów–Tychy Miasto (pod kątem kolei lekkiej, z częściowo odbudowaną lub nową infrastrukturą).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
GZM
kolej metropolitalna