TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Przejazdy rodzinne w WKD
InfoRail.pl - Opublikowano: 22.06.2020 09:45:15
Przejazdy rodzinne w WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, iż w okresie wakacji letnich 2020r. wprowadza tzw. "przejazdy rodzinne".

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, iż w okresie wakacji letnich 2020r. wprowadza tzw. "przejazdy rodzinne".

Z przejazdów tych może korzystać osoba dorosła, która nie posiada indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia.

Osoba ta może wówczas wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe bilety "tam" lub "tam i z powrotem" według taryfy ulgowej 50%, albo nabyć w kasie biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.

Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD.

Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka adnotacji: "Przejazd rodzinny" i potwierdza ją datownikiem kasy.

Podróżny, który nabył bilety na przejazd w punkcie uprawniającym do sprzedaży biletów na linię WKD (w tym również w automatach biletowych) dokonuje samodzielnie wpisu "przejazd rodzinny" na bilecie.

Podróżny, który nabył bilety dla siebie i dziecka w ramach oferty "przejazdy rodzinne" za pośrednictwem telefonu komórkowego (poprzez aplikację mPay lub SkyCash), w trakcie kontroli biletów – składa kontrolerowi ustne oświadczenie, iż korzysta z przejazdów w ramach oferty "przejazdy rodzinne" – okazując bilety.

 Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający wiek dziecka

Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną).

Z "przejazdów rodzinnych" można korzystać:

-  od godz. 15:00 dnia 26 czerwca 2020 r. (piątek)

-  do godz. 24:00 dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek).


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
WKD
bilet