TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Protor z umową na serwisowanie śląskich EN57
InfoRail.pl - Opublikowano: 31.05.2017 23:04:51
Protor z umową na serwisowanie śląskich EN57

Koleje Śląskie podpisały umowę z firmą Protor z Zabrza na wykonanie części przeglądu 3 poziomu utrzymania trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 1178, 730, 223 w kooperacji z zamawiającym.

Koleje Śląskie podpisały umowę z firmą Protor z Zabrza na wykonanie części przeglądu 3 poziomu utrzymania trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 1178, 730, 223 w kooperacji z zamawiającym.

Zamówienie zostało udzielone w drodze bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W niniejszej sprawie zaistniały warunki do wyboru wykonawcy w trybie z wolnej ręki, gdyż w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W związku z upływem terminu na wykonanie przeglądów P3 trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 1178, 730, 223, Zarząd Kolei Śląskich podjął decyzję o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego celem zapewnienia utrzymania w zakresie poziomu P3 pojazdów mających dla spółki znaczenie strategiczne pod względem świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego. Postępowanie unieważniono korzystając z zapisów ustawy, mówiących ich jest to możliwe w sytuacji, gdu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia przedmiotowego postępowania było to, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Należy podkreślić, iż pojazdy te były także przedmiotem wcześniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przeglądu 3 poziomu utrzymania sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŚ o nr 223, 224, 730, 1178, 1533, 1563, które także unieważniono. W związku z powyższym niezbędny był wybór wykonawcy, który zapewni świadczenie usług utrzymania dla ww. pojazdów.

Za wykonanie przedmiotowych prac Protor dostanie 226 644.75 PLN netto.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Śląskie
Protor
EN57