TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Prędkość pociągów nie wpływa na sygnał Rp1
InfoRail.pl - Opublikowano: 01.03.2018 15:02:18 1 komentarz
Prędkość pociągów nie wpływa na sygnał Rp1

Wracamy do tematu sygnałów dźwiękowych pociągów. Na problem ten poskarżyła się posłanka Małgorzata Pępek.

Wracamy do tematu sygnałów dźwiękowych pociągów. Na problem ten poskarżyła się posłanka Małgorzata Pępek.

W odpowiedzi na jej interpelację wiceminister Andrzej Bittel podaje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie sygnał dźwiękowy Rp 1 "Baczność" maszynista pociągu podaje przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym niezależnie od pory doby, kategorii przejazdu, ani istniejących ograniczeń prędkości dla pociągów. Innymi słowy, wprowadzenie ograniczenia prędkości dla pociągów zgodnie z przepisami nie jest czynnikiem eliminującym konieczność użycia sygnału Rp 1 "Baczność".

W związku z powyższym, wskazane w interpelacji nasilenie częstotliwości używania przez maszynistów pociągów Rp 1 "Baczność" w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych na pewno nie jest wynikiem zmian w przepisach, może być natomiast wynikiem zmian w rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich i towarowych, tj. np. zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów w godzinach nocnych.

Niemniej jednak mam świadomość, że używanie sygnału Rp 1 "Baczność" przed przejazdami kolejowo-drogowymi może być uciążliwe dla mieszkańców budynków położonych w sąsiedztwie przejazdów kolejowo-drogowych – stwierdza Bittel. Świadczą o tym coraz częściej wpływające do tutejszego resortu skargi mieszkańców na hałas powodowany przez m.in. używanie sygnału Rp 1 "Baczność". Dlatego też obecnie procedowany jest projekt rozporządzenia Ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. W projekcie tym zawarty jest przepis mówiący o tym, że dla przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A z obsługą na miejscu i przejazdów kolejowo-drogowych kategorii B, o ile zachowane są warunki widoczności czoła pociągu z drogi publicznej z odległości 5 m, ustawienie wskaźnika W 6a nie jest wymagane. Oznacza to, że po wejściu w życie procedowanego obecnie projektu rozporządzenia, przed przejazdami kolejowo-drogowymi spełniającymi powyższe warunki sygnał Rp 1 "Baczność" będzie podawany w ograniczonym zakresie – wyjaśnia wiceminister.

Bittel przypomina też, że na obszarze miejscowości Chybie, która jest przedmiotem interpelacji, w ciągu linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice znajdują się 3 przejazdy kolejowo-drogowe: w km 59,303 (ul. Jagodowa), w km 60,083 (ul. Objazdowa) i w km 60,447 (ul. Bielska). Wszystkie ww. przejazdy posiadają kategorię A, tj. wyposażone są w rogatki osłaniające całą szerokość jezdni oraz sygnalizatory drogowe ostrzegające o zbliżającym się pociągu. Na przedmiotowych przejazdach nie ma wprowadzonych ograniczeń prędkości dla pociągów. Od 2010 roku na żadnym z tych przejazdów nie odnotowano wypadków.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Rp1
przejazd kolejowy
  • Komentator – 02.03.2018

    Ktoś się chyba zapatrzył na USA. Jeden z głupszych naszych przepisów kolejowych.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !