TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Potrzebne trzy zmodernizowane i nieeksploatowane SM42
InfoRail.pl - Opublikowano: 12.11.2019 16:45:44
Potrzebne trzy zmodernizowane i nieeksploatowane SM42

Spółka PCC Intermodal ogłosiła ciekawy taborowy przetarg na dostawę zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych wraz ze świadczeniem usługi serwisu.

Spółka PCC Intermodal ogłosiła ciekawy taborowy przetarg na dostawę zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych wraz ze świadczeniem usługi serwisu.

Jego przedmiotem są trzy lokomotywy zmodernizowane na bazie lokomotywy SM42 (obecnie już nieprodukowana), które po wykonaniu modernizacji oraz niezbędnych prób i testów nie były eksploatowane.

Lokomotywy zostaną gruntownie przebudowane z uwzględnieniem określonych w specyfikacji parametrów technicznych i wymagań zamawiającego. Z uwagi na potrzebę zachowania porównywalności ofert w zakresie technicznym i ekonomicznym podkreślić należy, że przedmiotem przetargu nie są lokomotywy fabrycznie nowe, ani też przedmiotem tym nie są lokomotywy staroużyteczne/używane.

Zamówienie ma zostać dofinansowane ze środków unijnych.    

Lokomotywy będące przedmiotem zamówienia powinny spełniać m.in. niżej wymienione warunki:

— wsad do modernizacji lokomotywy, zostanie zapewniony przez dostawcę w ramach zryczałtowanej oferty przedstawionej w niniejszym przetargu. Wszelkie elementy wchodzące w skład wsadu do modernizacji lokomotywy zostaną sprawdzone i doprowadzone do parametrów właściwych dla dokonania modernizacji lokomotywy nie gorszych niż parametry właściwe dla naprawy poziomu P5 lokomotywy SM42, chyba że z DSU dla zaoferowanej lokomotywy wynikają parametry wyższe,

— lokomotywa powinna posiadać dopuszczenie do prowadzenia po infrastrukturze kolejowej PKP PLK w jednoosobowej obsadzie,

— zasadnicza budowa lokomotywy: czteroosiowa, jednokabinowa lokomotywa spalinowa, z 1 silnikiem spalinowym oraz z przekładnią: elektryczną AC/DC – układ osi Bo' Bo'. Typ wózka 1 LN. Nie dopuszczamy rozwiązań z 2 agregatami prądotwórczymi służącymi do napędu lokomotywy,

— lokomotywa powinna zostać wyposażona w 1 kabinę maszynisty umożliwiającą równorzędną jazdę w obydwu kierunkach. W kabinie należy zabudować 2 pulpity maszynisty, oddzielne dla każdego kierunku jazdy

— oferent winien dokonać dodatkowej wyceny układu zdalnego, radiowego sterowania lokomotywą w komunikacji dwukierunkowej. Zamawiający podejmie decyzję o ewentualnej zabudowie ww. systemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy dostawy. Manipulator, z którego może być sterowana lokomotywa, powinien posiadać system zatrzymujący lokomotywę w przypadku przewrócenia się osoby sterującej zdalną pracą,

— nadwozie lokomotywy będzie wyposażone w obustronne pomosty inspekcyjne. Obustronne wyjście z kabiny maszynisty będzie prowadziło na pomosty,

— lokomotywy będą wyposażone w system zasilania napięciem zewnętrznym 3 x 400V AC umożliwiającym ładowanie akumulatorów i podgrzewanie płynu chłodzącego silnik spalinowy podczas postoju w warunkach niskich temperatur,

— należy zapewnić urządzenie zabezpieczające lokomotywę przed uruchomieniem przez osoby nieuprawnione,

— konstrukcja lokomotywy musi umożliwiać jej podniesienie za pomocą podnośników śrubowych, dźwigu lub żurawia. Należy oznaczyć miejsca przeznaczone do podnoszenia.

Wymagania odnośnie konstrukcji lokomotywy:

— przeznaczenie do jazdy manewrowej oraz pociągowej po torze o szerokości 1 435 mm,

— szerokość lokomotywy – maks. 3 150 mm, wysokość maks. 4 540

— maksymalny dopuszczalny nacisk na tor – do 20 ton na oś,

— podwozie wózkowe. Ilość wózków 2,

— ilość silników trakcyjnych 4 – po 1 na każdą oś,

— moc silnika trakcyjnego minimum 170 kW,

— moc znamionowa silnika spalinowego minimum 700 kW.

Oferty można składać do 9 grudnia 2019 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
lokomotywa
SM42
modernizacja