TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Posłowie proponują przywrócenie dwudniowej ważności biletów powyżej 100 km
InfoRail.pl - Opublikowano: 20.09.2019 10:17:19
Posłowie proponują przywrócenie dwudniowej ważności biletów powyżej 100 km

Posłowie Paweł Skutecki, Paweł Szramka oraz Maciej Masłowski wystosowali do Ministra Infrastruktury interpelację w sprawie przywrócenia dwudniowej ważności biletów kolejowych na przejazd w jedną stronę powyżej 100 km.

Posłowie Paweł Skutecki, Paweł Szramka oraz Maciej Masłowski wystosowali do Ministra Infrastruktury interpelację w sprawie przywrócenia dwudniowej ważności biletów kolejowych na przejazd w jedną stronę powyżej 100 km.

Piszą w niej, że od kilku lat bilety PKP na przejazd w jedną stronę powyżej 100 km ważne są tylko jeden dzień. Przed kilkoma laty były to dwa dni, co pozwalało podróżnemu wysiąść po drodze, zwiedzić interesujące go miasto i kontynuować podróż. Obecnie jest to niemożliwe. Jeżeli ktoś podróżuje np. z Warszawy do Łodzi i chciałby po drodze wysiąść w Skierniewicach, a potem kontynuować podróż kolejnym pociągiem, to nie ma takiej możliwości. Musi dokonać zakupu nowego biletu, co znacznie podnosi koszty podróży i obniża atrakcyjność przejazdu, jaką niewątpliwie zapewnia kolej. W związku z powyższym pytają czy Minister rozważa przywrócenie dwudniowej ważności biletów kolejowych na przejazd w jedną stronę powyżej 100 km?

Jak się okazuje zmian nie będzie. Wyjaśnienia przedstawił wiceminister Andrzej Bittel. W odpowiedzi napisał, że zasady ustalania opłat za przejazdy pociągami uruchamianymi przez Spółkę PKP Intercity określone zostały w dokumencie o nazwie Taryfa przewozowa Spółki PKP Intercity, tj.:

1) w §3, który reguluje zasady ustalania opłat za przejazdy pociągami TLK oraz IC,

2) w §4, który reguluje zasady ustalania opłat za przejazdy pociągami EIC,

3) w §5, który reguluje zasady ustalania opłat za przejazdy pociągami EIP oraz

4) w §6, który reguluje zasady ustalania opłat za przejazdy kombinowane, tj. takie w których przejazdy odbywają się w różnych klasach wagonów lub pociągami różnych kategorii.

Terminy ważności biletów jednorazowych ważnych w pociągach PKP IC wskazane są z kolei w § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę "PKP Intercity" (dalej "Regulamin)".

Zgodnie Regulaminem bilet na bezpośredni przejazd pociągiem ważny jest od daty i godziny odjazdu pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie do daty i godziny przyjazdu pociągu do stacji przeznaczenia wskazanej na bilecie. Terminy ważności biletów na przejazdy więcej niż jednym pociągiem reguluje ust. 2 tego paragrafu. W wypadku takiego przejazdu bilet ważny jest od daty i godziny odjazdu pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie do daty i godziny przyjazdu pociągu do stacji przeznaczenia wskazanej na bilecie, przy czym podróż musi być ukończona przed upływem 24 godzin. Mimo, że postanowienia ust. 1 i 2 są z pozoru niemal identyczne należy mieć na uwadze, że w ust. 2 określone zostały terminy ważności biletów jednorazowych na przejazdy więcej niż jednym pociągiem. Przedstawiając klarowniej zapisy ust. 2: termin ważności biletu wydanego na taki przejazd rozpoczyna się od daty i godziny odjazdu pierwszego pociągu, którym podróżny rozpoczyna podróż, a kończy się w dniu i o godzinie przyjazdu ostatniego pociągu, którym podróżny kończy podróż.

W związku z tym, posługując się przytoczonym w interpelacji przykładem przejazdu z Warszawy do Łodzi z kilkugodzinną przerwą w Skierniewicach - podróżny może na taki przejazd, zgodnie z obowiązującymi przepisami PKP IC, nabyć jeden bilet. Cena biletu w danej relacji na połączenie z przesiadką (nawet kilkugodzinną) jest na analogicznym poziomie, jak cena biletu w tej samej relacji na połączenie bezpośrednie (bez przesiadania się).

Jak wyjaśnia Bittel przyjęty model sprzedaży biletów na konkretny pociąg(-i), dzień, godzinę i relację, ma m.in. na celu precyzyjne monitorowanie frekwencji oraz skuteczne zarządzanie podażą miejsc w uruchamianych pociągach. Model ten, z uwagi na możliwość jednoczesnej rezerwacji miejsc do siedzenia, został przyjęty pozytywnie przez podróżnych. Dzięki niemu Spółka ma możliwość dostosowania podaży miejsc adekwatnie do występującego popytu. Obowiązujące obecnie zasady sprzedaży biletów pozwalają PKP IC na śledzenie zajętości w poszczególnych pociągach i podejmowanie działań w wypadkach wystąpienia wysokich napełnień składów. Do działań tych należą: wzmacnianie pociągów dodatkowymi wagonami, uruchamianie dodatkowych pociągów, czy blokowanie sprzedaży biletów w celu uniknięcia ekstremalnie wysokiej frekwencji. Działania te mają bezpośredni wpływ na utrzymanie właściwego komfortu podróżnych.

Według wiceministra analiza rozwiązania proponowanego w interpelacji wykazała, że jego wdrożenie uniemożliwiałoby Spółce agregowanie danych o zajętości miejsc w pociągach oraz elastyczne reagowanie na wysokie potoki podróżnych. Mając na uwadze powyższe, w chwili obecnej nie planuje się zmiany zasad ustalania cen oraz określania terminów ważności biletów jednorazowych na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Spółkę PKP IC.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
bilet
PKP Intercity
Andrzej Bittel