TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Pół roku bez pociągów na trzech podkarpackich odcinkach
InfoRail.pl - Opublikowano: 19.11.2017 16:38:12 1 komentarz
Pół roku bez pociągów na trzech podkarpackich odcinkach

Przez pół roku pociągi nie będą kursowały na trzech podkarpackich odcinkach. Powodem jest remont infrastruktury, jaki będzie prowadzony przez PKP PLK.

Przez pół roku pociągi nie będą kursowały na trzech podkarpackich odcinkach. Powodem jest remont infrastruktury, jaki będzie prowadzony przez PKP PLK.

Pasażerów będą w tym czasie wozić autobusy. Przewozy Regionalne Oddział Podkarpacki ogłosiły przetarg na zastępczą komunikację, realizowaną w okresie od 1 stycznia do 9 czerwca 2018 roku.

Przedmiotem zamówienia jest przewóz podróżnych zastępczą komunikacją autobusową, autobusami o pojemności minimum 50 miejsc siedzących na odcinku Jasło – Boguchwała – Jasło i o pojemności minimum 30 miejsc siedzących na odcinku Strzyżów – Boguchwała –Strzyżów oraz busem o pojemności minimum 10 miejsc siedzących na odcinku Szebnie – Przybówka – Szebnie według rozkładów jazdy, za odwołane z powodu prac rewitalizacyjnych na linii nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec pociągi:

1) Nr 30820 relacji Jasło – Rzeszów na odcinku Jasło – Boguchwała (przez Warzyce) w okresie od 01 styczeń do 09 czerwiec 2018 r. kursuje w dni robocze – autobus 50 osobowy;

2) Nr 30822 relacji Jasło – Rzeszów na odcinku Jasło – Boguchwała (przez Warzyce) w okresie od 01 styczeń do 09 czerwiec 2018 r. kursuje codziennie – autobus 50 osobowy;

3) Nr 30892 relacji Jasło – Rzeszów na odcinku Jasło – Boguchwała (przez Warzyce) w okresie od 01 styczeń do 09 czerwiec 2018 r. kursuje codziennie – autobus 50 osobowy;

4) Nr 30834 relacji Strzyżów – Rzeszów na odcinku Strzyżów – Boguchwała w okresie od 01 styczeń do 09 czerwiec 2018 r. kursuje w dni robocze – autobus 30 osobowy;

5) Nr 30801 relacji Rzeszów – Jasło na odcinku Boguchwała – Jasło (przez Warzyce) w okresie od 01 styczeń do 09 czerwiec 2018 r. kursuje codziennie – autobus 50 osobowy;

6) Nr 30803 relacji Rzeszów – Jasło na odcinku Boguchwała – Jasło (przez Warzyce) w okresie od 01 styczeń do 09 czerwiec 2018 r. kursuje w dni robocze – autobus 50 osobowy;

7) Nr 30845 relacji Rzeszów – Strzyżów na odcinku Boguchwała – Strzyżów w okresie od 01 styczeń do 09 czerwiec 2018 r. kursuje w dni robocze – autobus 30 osobowy;

Dla dowozu i odwozu podróżnych do i z pociągów:

1) Do pociągu Nr 30820 relacji Jasło – Rzeszów na odcinku Jasło – Szebnie – Wojaszówka – Przybówka – Frysztak w okresie od 01 styczeń do 09 czerwiec 2018 r. kursuje w dni robocze – bus 10 osobowy;

2) Do pociągu Nr 30822 relacji Jasło – Rzeszów na odcinku Jasło – Szebnie – Wojaszówka – Przybówka – Frysztak w okresie od 01 styczeń do 09 czerwiec 2018 r. kursuje codziennie – bus 10 osobowy;

3) Do pociągu Nr 30892 relacji Jasło – Rzeszów na odcinku Jasło – Szebnie – Wojaszówka – Przybówka – Frysztak w okresie od 01 styczeń do 09 czerwiec 2018 r. kursuje w niedziele – bus 10 osobowy;

4) Od pociągu Nr 30801 relacji Rzeszów – Jasło na odcinku Frysztak – Przybówka – Wojaszówka – Szebnie – Jasło w okresie od 01 styczeń do 09 czerwiec 2018 r. kursuje codziennie – bus 10 osobowy;

5) Od pociągu Nr 30803 relacji Rzeszów – Jasło na odcinku Frysztak – Przybówka – Wojaszówka – Szebnie – Jasło w okresie od 01 styczeń do 09 czerwiec 2018 r. kursuje w dni robocze – bus 10 osobowy;

Maksymalna długość odcinka w relacji Jasło – Boguchwała wynosi 60 km, co w przeliczeniu na ilość kursów za wyżej wymienione pociągi w całym okresie wykonywania usługi daje łącznie 33 840 km.

Maksymalna długość odcinka w relacji Strzyżów – Boguchwała wynosi 24 km, co w przeliczeniu na ilość kursów za wyżej wymienione pociągi w całym okresie wykonywania usługi daje łącznie 5280 km.

Maksymalna długość odcinka w relacji Jasło – Szebnie – Wojaszówka – Przybówka – Frysztak wynosi 25 km, co w przeliczeniu na ilość kursów za wyżej wymienione pociągi w całym okresie wykonywania usługi daje łącznie 14100 km.

O wyborze przewoźnika zdecyduje cena. Minimalny poziom wymaganych standardów to:

a) Autobusy Przewoźnika muszą posiadać odpowiednio minimum 10, 30 i 50 miejsc siedzących, w bardzo dobrym stanie technicznym, ze sprawną klimatyzacją i ogrzewaniem, posiadające przez cały czas wykonywania usługi badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NW.

b) Odjazd autobusu może się odbyć tylko na polecenie drużyny konduktorskiej jadącej autobusem.

c) Autobusy powinny być oznakowane informacjami z przodu i boku pojazdu wg. wzorów.

d) Kierowcy busów powinni posiadać telefon komórkowy dla operatywnej łączności z dyspozytorem Zakładu w przypadku wystąpienia utrudnień podczas realizacji procesu przewozowego.

e) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rezerwy pojazdów, o takim samym standardzie w celu wymiany w razie awarii kursującego autobusu.

f) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojazdów w należytej czystości.

g) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania autobusów w należytym stanie technicznym niezagrażającym bezpieczeństwu pasażerów oraz innych uczestników ruchu.

h) Wykonawca będzie powiadamiany przez Zamawiającego o wszelkich zmianach w rozkładzie jazdy w formie pisemnej najpóźniej 24 godziny przed wprowadzeniem zmian.

i) Wykonawca zobowiązany jest do przewozu podróżnych na podstawie ważnych biletów Spółki Przewozy Regionalne, które będzie kontrolowała drużyna konduktorska Zamawiającego.

j) Wykonawca w czasie przewozu podróżnych zobowiązany jest do zatrzymywania autobusów i busów w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w pobliżu stacji i przystanków kolejowych.

k) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych ze zmianą trasy przejazdu spowodowana wyłączeniem z ruchu odcinków dróg znajdujących się na najkrótszej trasie przejazdu.

l) Zamawiający nie zapewnia miejsc postojowych i parkingowych dla autobusów.

m) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody na zatrzymywanie się na przystankach PKS w pobliżu stacji i przystanków kolejowych.

Oferty można składać do 6 grudnia 2017 roku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
Podkarpackie
ZKA
  • kolejFAN – 20.11.2017

    PARODIA .zamknijcie lepiej od razu w cholerę tą linię która jest remontowana już piąty rok z rzędu. Podkarpackie wio wynająć pesozłomy w Pomorskie.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!