TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

WYBIERZ INTERESUJĄCE CIĘ BAZĘ:

10 najważniejszych stron w branży
 • Baza taboru
 • Baza przewoźników
 • Baza firm
 • Baza targów
 • 10 najważniejszych stron w branży
LINK OPIS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0009&from=PL Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:pl:PDF Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840530272 Prawo przewozowe
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030320262 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030860789 Ustawa o transporcie kolejowym
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051721444 Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052121771 Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110050013 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000569&type=2 Rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000212&type=2 Rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

DLA KIEROWCY

DLA PRZEWOŹNIKA

 • 1000 MIAST Centrum Komunikacji Międzynarodowej

  FORMY PŁATNOŚĆI:
  STRONA WWW: www.nazwastrony.pl
  RODZAJE PRZEWOZÓW: przewozy międzynarodowe
  DODATKOWE INFORMACJE: Firma prowadzi sprzedaż biletów autobusowych w komunikacji międzynarodowej, biletów lotniczych,. biletów promowych na połączenia w całej Europie oraz biletów na Eurotunnel do Wielkiej Brytanii.

  1000 MIAST Centrum Komunikacji Międzynarodowej

  FORMY PŁATNOŚĆI:
  STRONA WWW: www.nazwastrony.pl
  RODZAJE PRZEWOZÓW: przewozy międzynarodowe
  DODATKOWE INFORMACJE: Firma prowadzi sprzedaż biletów autobusowych w komunikacji międzynarodowej, biletów lotniczych,. biletów promowych na połączenia w całej Europie oraz biletów na Eurotunnel do Wielkiej Brytanii.

  1000 MIAST Centrum Komunikacji Międzynarodowej

  FORMY PŁATNOŚĆI:
  STRONA WWW: www.nazwastrony.pl
  RODZAJE PRZEWOZÓW: przewozy międzynarodowe
  DODATKOWE INFORMACJE: Firma prowadzi sprzedaż biletów autobusowych w komunikacji międzynarodowej, biletów lotniczych,. biletów promowych na połączenia w całej Europie oraz biletów na Eurotunnel do Wielkiej Brytanii.
 • 1000 MIAST Centrum Komunikacji Międzynarodowej

  WYDAWCA: Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
  PUNKTY WYDAWANIA KART: Wydawanie kart odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap to złożenie wniosku o wydanie karty. nioski można składać w punktach sprzedaży KLA:
  - w siedzibie Spółki ul. Majkowska 26
  - w Domu Handlowym Tęcza
  - w Centrum Handlowym "Pod Zegarem"
  - w siedzibie "Ruchu" ul. Narutowicza 1
  Drugim etapem jest odbiór karty. Można to uczynić jedynie w punkcie sprzedaży w siedzibie Spółki ul. Majkowska 26 w Kaliszu.
  OPIS: Karta elektroniczna KLA Kalisz umożliwia rozliczanie przejazdów jednorazowych lub służy jako bilet okresowy. Z karty elektronicznej KLA Kalisz można korzystać w autobusach linii 19E obsługiwanej przez MZK Ostrów Wielkopolski (obecnie podróżować można na tej linii tylko z wykupionym na KE biletem okresowym).
  KOSZT KARTY: - na okaziciela 20 zł.
  - imienna 15 zł.
  - dla osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów: 5 zł.
  RODZAJE BILETÓW:
  PUNKTY DOŁADOWANIA: Kartę elektroniczną można doładować w Punktach Sprzedaży KLA oraz u kierowcy autobusu. Bilet okresowy wykupić można w Punktach Sprzedaży KLA:
  - w siedzibie Spółki ul. Majkowska 26
  - w Domu Handlowym Tęcza
  - w Centrum Handlowym "Pod Zegarem"
  - w siedzibie "Ruchu" ul. Narutowicza 1
  ZASADA DZIAŁANIA: Natychmiast po wejściu do pojazdu należy zbliżyć kartę do kasownika na odległość nie większą niż 10 centymetrów. Czynność należy powtórzyć przy wysiadaniu z pojazdu.