TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Podlaskie EN57AL potrzebują przeglądu
InfoRail.pl - Opublikowano: 16.08.2017 09:58:28 2 komentarze
Podlaskie EN57AL do przeglądu

Podlaski Oddział Przewozów Regionalnych ogłosił przetarg na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4), wraz z pracami dodatkowymi dla 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57AL

Podlaski Oddział Przewozów Regionalnych ogłosił przetarg na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4), wraz z pracami dodatkowymi dla 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57AL:

1) EZT EN57AL-1544 i numerach EVN 94 51 2123 024-3, 94 51 2123 025-0, 94 51 2123 026-8;

2) EZT EN57AL-1555 i numerach EVN 94 51 2123 030-0, 94 51 2123 031-8, 94 51 2123 032-6;

3) EZT EN57AL-1551 i numerach EVN 94 51 2123 027-6, 94 51 2123 028-4, 94 5 1 2123 029-2.

Na realizację zadania wykonawca będzie miał 75 dni.

Kryteria oceny ofert, które można składać do 31 sierpnia 2017 roku, to:

Cena – 90 % oraz

Termin realizacji zamówienia – 10 %.

O zamówienie może ubiegać się podmiot, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje przynajmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) lub czynności piątego poziomu utrzymania (P5) elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto każda, przy czym w przypadku usługi niezakończonej wartości te muszą dotyczyć usługi już wykonanej.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
EN57
Podlaskie
Przewozy Regionalne
  • en57 – 16.08.2017

    niedługo napiszecie o dokładaniu papieru w toaletach

  • En71 – 16.08.2017

    Nie ma obowiązku czytania. Możesz wrócić na pudelka.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!