TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Podkarpackie o karach dla Przewozów Regionalnych. Padają kwoty
InfoRail.pl - Opublikowano: 17.10.2019 14:45:14
Podkarpackie o karach dla Przewozów Regionalnych. Padają kwoty

Szerokim echem odbiła się kwestia braku informacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odnośnie kwot, jakie płaci on za realizację umowy operatorowi Przewozy Regionalne.

Szerokim echem odbiła się kwestia braku informacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odnośnie kwot, jakie płaci on za realizację umowy operatorowi Przewozy Regionalne.

Otóż jeszcze we wrześniu zwróciliśmy się do Biura Prasowego o informację dotyczącą wysokości kar dla ww. spółki i ją otrzymaliśmy.

Województwo Podkarpackie jako organizator kolejowych przewozów pasażerskich naliczyło operatorowi następujące kary umowne w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy:

- w 2014 roku kara w wysokości 1 500,00 zł za nieterminowe przedłożenie sprawozdania zgodnie z § 9 umowy OR-IV.273.1.86.2013 z dn.14.01.2014 r.

- w 2015 roku kara w wysokości 1 600,00 zł za niedotrzymanie terminu w zakresie rozliczania energii elektrycznej.

Natomiast w latach 2016-2018 Województwo Podkarpackie nie naliczyło Operatorowi kar umownych wynikających z braku należytego zrealizowania umowy – poinformowała nas Monika Konopka z Biura Prasowego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Jest to o tyle zaskakujące, że jak Przewozy Regionalne mają spore kłopoty z wywiązywaniem się z podpisanej umowy. Nie jest to wcale nowością, bo chyba nie ma województwa, w którym przewoźnik ten realizowałby usługę zgodnie z zawartą umową. Nawet jeśli jeździ, to taborem niezgodnym z postanowieniami umownymi.

 Z drugiej jednak strony trudno się dziwić, skoro samorządy nie egzekwują swoich praw i nie nakładają kar.  Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
Podkarpackie
kara