TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Pociągi wrócą na linie nr 236 oraz 390
InfoRail.pl - Opublikowano: 18.09.2020 14:45:54
Pociągi wrócą na linie nr 236 oraz 390 (foto: Wikipedia/Axe, CC BY-SA 4.0)

Jest szansa na powrót pociągów na linie nr 236 Wągrowiec-Rogoźno-Bzowo Goraj i 390 Bzowo Goraj-Czarnków.

W piątek 18 września 2020 roku nastąpi podpisanie "Porozumienia w sprawie podjęcia działań mających na celu wznowienie ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych nr 236 Wągrowiec-Rogoźno-Bzowo Goraj i 390 Bzowo Goraj-Czarnków".

Dokument ten podpisany zostanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego, które położone są wzdłuż odcinków obu linii kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz właściciela bocznicy w Czarnkowie – Firmy "Steico.

Na mocy podpisywanego dokumentu strony podejmą działania zmierzające do przygotowania procesu inwestycyjnego na tej linii celem wznowienia ruchu pasażerskiego i zintensyfikowania towarowego. W 2017 roku zainicjowana została współpraca pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja" a pozostałymi JST, położonymi wzdłuż linii kolejowej Wągrowiec – Rogoźno – Czarnków, dotycząca możliwości wznowienia ruchu pasażerskiego. Uznano, że podstawowym elementem projektu jest istotne podniesienie parametrów technicznych połączenia - poprzez rewitalizację linii pomiędzy Wągrowcem a Czarnkowem. Wstępnym etapem było, wykonane w 2018 roku, opracowanie pn. "Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko – towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec", jako element studium wykonalności.

Wobec planowanego dalszego rozwoju infrastruktury kolejowej na terenie województwa, w ramach naboru do Programu uzupełniania regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej Kolej + do 2028 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgłosił między innymi projekt pod nazwą Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego nr 236/390 Wągrowiec – Rogoźno – Czarnków. Projekt dotyczy rewitalizacji ok. 65 km jednotorowej, niezelektryfikowanej linii kolejowej pomiędzy Wągrowcem a Czarnkowem – informuje Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. 

Szacowany koszty realizacji projektu to 400 mln zł.  Podjęte zostały również przez samorząd województwa działania związane z możliwością pozyskania środków na wyżej wymienioną inwestycję w ramach nowego instrumentu finansowego - Krajowego Planu Odbudowy.  


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Wielkopolska
PKP PLK