TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Po wyroku KIO Koleje Dolnośląskie unieważniają przetarg na naprawy Impulsów
InfoRail.pl - Opublikowano: 07.06.2018 09:44:32
Po wyroku KIO Koleje Dolnośląskie unieważniają przetarg na naprawy Impulsów

Koleje Dolnośląskie unieważniły przetarg na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE. Po wyroku KIO.

Koleje Dolnośląskie unieważniły przetarg na wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE. Po wyroku KIO.

W przetargu wpłynęły dwie oferty wykonawców:

NEWAG z ceną ofertową 9 163 500,00 PLN oraz

Serwis Pojazdów Szynowych Autoryzowana Stacja Obsługi Piotr Mieczkowski z ceną ofertową 4 243 500,00 PLN.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy Serwis Pojazdów Szynowych Autoryzowana Stacja Obsługi Piotr Mieczkowski jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu. W dniu 16 kwietnia 2018 r. NEWAG wniósł odwołanie, w treści którego wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzenie czynności badania i oceny ofert, a w jej ramach odrzucenie oferty wykonawcy Serwis Pojazdów Szynowych Autoryzowana Stacja Obsługi Piotr Mieczkowski i dokonanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. W dniu 25 kwietnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez NEWAG. Zamawiający zgodnie z orzeczeniem KIO unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzył czynność badania i oceny ofert, w ramach której odrzucił ofertę Wykonawcy Serwis Pojazdów Szynowych Autoryzowana Stacja Obsługi Piotr Mieczkowski.

Z uwagi na powyższe oraz w związku z tym, że cena oferty NEWAG-u jest wyższa od kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 4 305 000,00 PLN brutto przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Czekamy na powtórkę, która może być bardzo interesująca.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Dolnośląskie
Impuls
Newag
ASO Mieczkowski