TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Po co holding PKP? MI wyjaśnia
InfoRail.pl - Opublikowano: 15.06.2018 06:55:52
Po co holding PKP? MI wyjaśnia

Proces tworzenia struktury holdingowej w Grupie PKP realizuje PKP S.A. Z przekazanych przez Spółkę informacji wynika, że proces ten zostanie zakończony do końca 2018 roku – poinformował wiceminister Andrzej Bittel.

Proces tworzenia struktury holdingowej w Grupie PKP realizuje PKP S.A. Z przekazanych przez Spółkę informacji wynika, że proces ten zostanie zakończony do końca 2018 roku – poinformował wiceminister Andrzej Bittel.

Jak podał przesłankami podjęcia decyzji o utworzeniu struktury holdingowej jest pełniejsza realizacja postanowień Statutu PKP S.A., w szczególności, poprzez zdefiniowanie i wyznaczenie celów funkcjonowania Grupy PKP oraz wykreowanie formalnoprawnych instrumentów zapewniających koordynację, nadzór i przepływ informacji pomiędzy podmiotami Grupy PKP. Wdrożenie powyższych działań stanowi także realizację zaleceń Najwyższej Izby Kontroli zawartych w raporcie z kontroli za 2013 rok. Obowiązująca strategia PKP S.A. przewiduje usprawnienie zarządzania Grupą PKP poprzez podjęcie działań mających na celu utworzenie struktur holdingowych, które są obecnie powszechną praktyką rynkową (w tym tworzone przez podmioty z udziałem Skarbu Państwa). Podobne tendencje występują również w innych państwach Unii Europejskiej.

Utworzenie w ramach Grupy PKP struktury na wzór holdingu nie spowoduje powstania nowego podmiotu, a spółki wchodzące w skład Grupy PKP nie utracą swojej odrębności prawnopodmiotowej. Przystąpienie do nowoutworzonej struktury nastąpi na zasadzie dobrowolności na podstawie umowy wielostronnej określającej prawa i obowiązki stron.

Brak w polskim systemie prawnym, podobnie jak i w wielu innych państwach Unii Europejskiej, całościowej regulacji dotyczącej holdingów nie stanowi przeszkody w możliwości kontraktowego uregulowania zasad działania grup kapitałowych. Jak wskazano powyżej tworzenie holdingów w Polsce jest powszechną praktyką rynkową. Jednocześnie należy zauważyć, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat ustawodawca wprowadził już przepisy, które są wyrazem dążenia do jednolitego działania spółek z udziałem Skarbu Państwa. Należą do nich między innymi ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wskazane regulacje zawierają przepisy, które zobowiązują spółki działające w ramach grup kapitałowych do wprowadzenia przewidzianych w nich wymogów do statutów i umów spółek zależnych. Również opracowane przez Prezesa Rady Ministrów Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa zobowiązują spółki z udziałem Skarbu Państwa do dążenia do stosowania tych Zasad w spółkach zależnych wszystkich szczebli w ramach grup kapitałowych. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że standaryzacja działań oraz jednolitość regulacji w ramach grup kapitałowych jest obecnie nie tylko zalecanym, lecz wręcz oczekiwanym rozwiązaniem.

Jak wskazano powyżej, utworzenie w ramach Grupy PKP struktury holdingowej nie będzie skutkować powstaniem nowego podmiotu. Struktura oraz strony umowy holdingowej nadal będą używać dotychczasowych nazw.

Należy jednocześnie wskazać, że największe przedsiębiorstwa kolejowe w Unii Europejskiej działają w ramach holdingów, co jest wyrazem funkcjonującej już od dłuższego czasu tendencji do wewnątrzsektorowego konsolidowania narodowych przedsiębiorstw i ich majątków. W Polsce, pomimo szczątkowej regulacji ustawowej, utworzenie holdingu w ramach przedsiębiorstw kolejowych również jest możliwe, a odpowiednia umowa wielostronna, która będzie nosić nazwę "Karty Grupy PKP", powinna zapewnić zgodność planowanego rozwiązania z przepisami Unii Europejskiej.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
holding
PKP SA
Ministerstwo Infrastruktury
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.